Monthly Archives: August 2023

test

GALLERIET, STINA LORD

Posted on by Linda

Radio Delight Stina Lord har sedan sin utbildning på Capellagården och Konstfack gjort radioapparater i keramik, senaste de visades var … Continue reading

övre rummet, MÖBEL

Posted on by Linda

Tre medlemmar och fyra gästutställare har bjudits in för att fritt tolka temat MÖBEL i en utställning där lera och … Continue reading