Agneta Spångberg

  • AGNETA SPÅNGBERG
  • I mina projekt arbetar jag med handkavlat, engoberat och glaserat lergods, både två-dimensionellt med väggar samt tre-dimensionellt med objekt, ofta i kombination.
  • Keramikbitarna fångar upp ljuset, är blankt och har ojämnheter och fogar vilket gör att det händer något i ytan. Genom olika keramiska bildöverföringstekniker skapar jag bildmotiv som jag trycker på och i leran. Jag använder egna fotografier som anknyter till den specifika platsen samt egentillverkade klichéer som ger keramikplattorna ett djup och ytterligare en dimension. På längre avsånd upplevs väggrelieferna som en helhet, där de enskilda plattorna tillsammans bildar ett vackert färgspektrum. Verken ska förmedla harmoni, värme och friskhet till rummet, med ett tydligt hantverk som grund.
Vill du ser mer UTSMYCKNINGAR ?