Anomalier, Ulla Gustafsson
3-21 okt 2020
Vernissage 3 oktober 11-16
  • Anomalier
  • [avvikelse från det normala]
  • Ett materialinriktat äventyr där jag sökt glasets associativa egenskaper.
  • Jag har klivit ut ur skapandeprocessen av de funktionella föremålen, bruksglaset, där snabbhet, repetition, centrering, gravitation, totalt fokus, av ett material i ständig rörelse, är avgörande.
  • Här har glasblock gjutits till form, fritt från användandets tydliga ramar. Vilka föremål föds ur denna väsensskillda metod? Hur ser min natur ut, när varje moment kräver tid, tålamod, väntan och planering.
  • Det flödiga i materialet byts ut mot tyngd, skrovliga ytor och struktur.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?