Makalös Jul
27/11 - 30/12 (stängt 24-27/12)
Vernissage 27 november 2021, kl 11-16
 • MAKALÖS JUL
 • medlemsutställning
 • 27/11 - 30/12 2021
 • .
 • Julöppet:
 • mån-fre 11-18
 • lör 11-16
 • sön 12-16
 • .
 • (stängt 24-27/12)
 
Eva Skarbäck
SYMBOLER, EVA SKARBÄCK
30 okt - 21 nov 2021
Vernissage 30 okt 2021

Ordet symbol kommer av grekiskan symbolon, som betyder ”kännetecken” En symbol kan tex vara en bild eller ett tecken. Vi omges idag av många symboler och nya tillkommer och aktualiseras i vissa tider som tex ”black lives matter” och ”håll avstånd”.

Symboler har varit inspirationen till denna utställning där Eva låter dessa bilda mönster på sina kärl och skålar. Dels genom printade dekaler eller mönster som stämplas fram i leran. Stämplar som hon karvar ut i lera och bränner för att sedan sakta bygga upp ett mönster på det kavlade godset. Den underliggande svarta leran gör att mönstret framträder på ett tydligare sätt.

Eva har arbetat som yrkesverksam keramiker i Stockholm och Djurö sedan 1990 och är mer eller mindre autodidakt, med utbildningar som Keramiskt Konsthantverk i Örebro,”Drejarskolan i Helsingborg”(Rönnowska skolan) och även som assistent åt keramiker i Australien vilket gav många nya influenser.

plus
ÖVRE RUMMET – EXPERIMENT
9 okt - 21 nov 2021
Vernissage 9 oktober 2021, kl 11-16
 • EXPERIMENT
 • Till denna utställning har vi bjudit in tre konsthantverkare som tar sig an sina respektive material på ett undersökande och ickekonventionellt sätt. Vårt övre rum förvandlas till ett konsthantverkligt laboratorium där besökare kan få möjligheten att uppleva alltifrån den första keramiken på mars till leran som energialstrare.
 • .
 • Medverkande: Minna Rombo Zetterlund, Emma Friberg och Ivana Králíková
plus
ANN TEDESTAM
9- 27 okt 2021
Vernissage 9 oktober 2021, kl 11-16
 • Erkänna eller hota
 • .
 • ”Mitt konstnärskap kan vara ett sökande genom längtan, väntan och förväntan. Det är framsida och baksida som möts - inuti och utanpå – och som bjuder in och stänger ute i form av ett hål eller ett fönster. I varierande skala pågår ett berättande om det platta och skulpturala. Genom material letar jag efter kvaliteter som balanserar, utmanar, bär och brister. Jag rör mig i gränslandet mellan det föreställande och det abstrakta. "
 • .
 • Anna Tedestam, f. 1991 är skulptör och målare utbildad vid Konstfacks kandidat och masterprogram med examen 2019 från keramik och glas.
plus
Kaos kontra Kategorisering, Elisabeth Ottebring 
18 sept - 6 okt
Vernissage 18 september 2021, kl 11-16
 • Kaos kontra kategorisering.
 • Att leva i kaos är stressande, varje sekund innebär nya intryck och beslut.
 • I strävan att förstå och förutse skeenden i vår omvärld har människan skapat olika paradigm, teorier om både materia och andlighet. Positivismen baserar sina slutledningar på fakta. Vart letar vi efter dessa fakta och hur länkar vi sen ihop dem till ett teorem, en världsåskådning?
 • Djup och konstrast i samspel med ett generöst naturligt formsökande har lyst igenom arbetet under åren. En ständig utveckling och undersökande gör resan lång och händelserik. Att ha ögat vaket och redo att upptäcka tillfället då uttrycket/anden skiner igenom och ger formen liv är essentiellt.
 • Elisabeth Ottebring är keramiker från Stockholm med ateljé på södermalm.
plus
Huvud-Person, VALDAS KURKLIETIS
28/8 - 16/9 2021
Vernissage 28 augusti 2021, kl 11-16
Utställningens objekt har Valdas tillverkat under de senaste fyra åren och det är huvudsakligen skulpterade människohuvud. Huvudena är abstrakta utan att ha några specifika ansiktsdrag och symboliserar människan som härskare över planeten jorden. Objekten speglar människans förhållande till naturen, närmiljön,  samt relationen till sig själv och andra människor. Massproduktion, mänsklig påverkan, klimatförändring och digitalisering står i fokus. Valdas Kurklietis bor och arbetar i Stockholm och är utbildad på Litauens Academy of Art i Kaunas där han tog sin magisterexamen 2002 och har sedan dess varit verksam som keramiker och haft utställningar runt om i världen.  
plus
ÖVRE RUMMET- BRUNT 28/8 – 6/10 2021
28/8 - 6/10 2021
Vernissage 28 augusti 2021, kl 11-16
BRUNT är en hyllning till naturmatrialen glas & lera som båda har bergarter som huvudkomponent, därför färgar vi nu ÖVRE RUMMET i diverse jordiga toner. Samlingsutställning med verk av: Maya Strandberg, Sandra Österling, Kristine Thenman, Jonas Lindholm, Nilla Eneroth, Ulla Gustafsson, Karol Zarbock och Linn Sjöstedt.
plus
SOMMARUTSTÄLLNING 2021
5/6 - 21/8 2021
Vernissage 5 juni 2021, kl 11-16
 • Sol vind och vatten
 • Ännu spelar syrsor
 • till vindarnas sus
 • Ännu rullar kulorna
 • på skolgårdens grus
 • Och än strålar solen
 • på brunbrända ben
 • Ännu ruvar fåglarna
 • fast timmen är sen
 • Det finns tid till försoning
 • Innan dagen är förbi
 • För jag tror, jag tror på friheten
 • jag lever i
 • Och är det inte verklighet
 • så drömmer jag......
 • // Ted Gärdestad
ELINA TITANE
8-30 maj 2021
Vernissage 8 maj 2021, kl 11-16
 • CONTRASTS
 • The exhibition Contrasts is an exposition of white / black sculptures.
 • Ceramic works from several different series of sculptures collected from 2011-2021 have been selected for the exhibition. The guiding and unifying concept is the interplay of white-black shapes. The interaction of contrasts creates a dynamic between similar and different  - black - white - large - small - which gives a living dynamic in the static composition.
 • Exhibition materials are black and white porcelain and stoneware.
plus
ÖVRE RUMMET – WHERE TROUBLES MELT
10 april - 30 maj 2021
Vernissage lördag 10 april 11-16
 
 • WHERE TROUBLES MELT är en kurerad utställning i övre rummet där tre unga keramiker har bjudits in utifrån deras liknande konstnärliga teman. En röd tråd som vi ser i deras arbeten är lekfullhet, glädje och berättande med ett visst vemod i grunden, där arbetssätten skiljer sig, mer eller mindre åt, men där de färdiga objekten möts i ett liknande uttryck av nostalgi. I utställningen ser vi referenser till amerikana, 50-tal, populärkultur och sagor och varje objekt har en historia.
 • Truls Mårtensson
 • Mathilda Carlsson
 • Tove Blanck
plus
VÅGLÄNGDER
10 april - 5 maj 2021
Vernissage lördag 10 april 11-16
Våglängder
 • Ammy Olofsson är glaskonstnär med masterexamen från Konstfack. Sedan 2016 arbetar hon med blåst och varmskulpterat glas i kombination med elektronik. 2017 började hon att experimentera med glas, elektronik och ljud tillsammans med ljuddesignern Alexandra Boutsi.
 • .
 • I Våglängder har Olofsson inspirerats av glasets materialegenskaper, både ur ett naturvetenskapligt, materialtekniskt och ett konstnärligt, estetiskt perspektiv. Hon samplar olika elektriska kretsar från primitiva synthar och överför dem till glasskulpturer. Glasskulpturerna kopplas ihop med varandra till en större organism, en futuristisk amöba, en dröm om en föränderlig modulärsynth bestående av enbart glas, flätade koppartrådar och enskilda elektriska komponenter lödda direkt mot glaset.
 • .
 • Våglängder är lika delar en ljudinstallation, ljusinstallation och ett elektriskt glaskonstverk där ljuset spelar på glasinstrumenten, både visuellt och hörbart. Ljud spelas upp genom en högtalare bestående av enbart glas, koppartråd och magneter. Toner skrapar svagt mot hårda planglasskivor som emot sin vilja får agera högtalarmembran. Former och ljudkaraktär styrs av materialet samtidigt som varje elektrisk krets är planerad in i minsta detalj. Våglängder är experimentell Lo-fi där ambitionen att utmana materialet glas hela tiden är viktigast.
 • .
 • I mitten av 1700-talet skapade Benjamin Franklin sin glasharmonika – ett instrument uppbyggt av blåsta glasskålar som roterar på en gemensam axel och spelas på genom att man rör kanterna med fuktade fingrar. Dess popularitet blev kortlivad, kanske på grund av praktiska problem som att få den att höras tillsammans med de andra instrumenten i en stor konserthall, eller kanske på grund av ryktena som fanns kring instrumentets påverkan på den som spelade eller lyssnade. Glasharmonikan påstods försätta musikern i ett mörkt, melankoliskt tillstånd, göra lyssnare sjuka och deprimerade och i värsta fall galen om man inte var tillräckligt försiktig. I början av 1800-talet hade man nästan helt slutat använda instrumentet.
 • .
 • Utställningen Våglängder är ett nedslag i ett projekt jag har arbetat med sedan 2017. Jag var artist in recidence på Royal College of Art i London och träffade där Alexandra Boutsi som är ljuddesigner. Jag hade i mitt examensarbete från Konstfack 2016 arbetat med glas i kombination med elektriska kretsar och vi bestämde oss för att tillsammans utforska ljud i kombination med glas och elektricitet.
 • Glas har en unik, skör resonans, ett tunt men unikt ljud, som kan upplevas som både vackert och obehagligt. Jag och Alexandra Boutsi ville undersöka möjligheterna för materialet genom att utforska dessa kvaliteter när vi 2017 skapade My Great Gizmo, en fungerande högtalare i glas enbart uppbyggd av glas, magneter och koppartråd. My Great Gizmo visades under 2017 på National Liberty Museums (Philadelphia, USA) utställning Sound + Vision, då tillsammans med en mp3spelare som spelade upp ett specialgjort ljudverk. I Våglängder använder jag My Great Gizmo för att spela upp ljud skapade av elektriska kretsar. Jag har till utställningen tillverkat ett instrument inspirerat av en theremin men som reagerar på ljus samt en primitiv synth med ljuskänsliga osillatorer och en sequencer.
 • Koppar är en av få metaller som är kompatibel att kapsla in i smält glas, koppar är även den metall som används i kretskort och kablar för att   leda elektricitet. Glaset isolerar från elektricitet och därför har jag valt att använda glasskulpturer istället för kretskort i plast för att skapa de elektriska instrumenten. Elektriska komponenter är lödda direkt på glasskulpturerna och betraktaren kan på så vis utforska kretsen fritt och följa det som vanligen ligger gömt inuti elektriska apparater. Allt glas har formats varmt i en experimentell och intuitiv process i glashyttan, samtidigt som koppartrådarnas placering inuti glaset hela tiden är noga uträknad. Exakt planering och stor precision med koppartrådarna krävs för att få kretsen att fungera. Den inneslutna kretsens uppbyggnad påverkar objektens formgivning men det varma glasets naturliga rörelser formar också det slutgiltiga resultatet. Som en symbios av form skapad av strikt funktionella skäl och ett fritt flödande material.
 • Glasets materiella egenskaper innefattar förutom resonansen och förmågan att isolera elektricitet också förmågan att sprida och bryta ljus. Glas används i optiska instrument för dess höga precision, i kristallkronor för att det sprider ljuset vackrare än plast och är det enda material som låtit människan se ljuset från stjärnor längre bort än vad blotta ögat når. Min installation är därför både en ljudinstallation och en ljusinstallation där ljuset spelar på glasinstrumenten, både visuellt och hörbart. Ljuset är stråken som spelar på glaset men en stråke som kan komma åt även genom att lysa genom själva instrumentet på grund av dess transparens.
 • Det här är ett pågående projekt, en futuristisk amöba, en primitiv, fragmenterad synth, en sciencefictiondröm, ett lågteknologiskt, växande modulärinstrument av glas i sitt första utvecklingsstadie. Livet uppstod under vattnet när ljuset sipprade in. I ett dunkelt, blått skuggspel eller ljusspel utspelar sig Våglängder. Benjamin Franklins glasharmonika har här morphat till ett elektriskt experiment men materialets sällsamma våglängder är de samma.
plus
MARIA ÄNGQUIST KLYVARE
13 mars - 7 april 2021
Vernissage lördag 13 mars 11-16
 • Maria Ängquist Klyvare är mest bekant för sina femtiotal konstnärliga gestaltningar runt om i landet på platser som Stockholms tunnelbana, på sjukhus, i skolor och senast 2018 på Friends Arena, Solna. Hon har haft ett flertal separatutställningar samt lett och medverkat i konstnärliga projekt både i Sverige och internationellt, till exempel projektet China Girl som visats i Kina, Tyskland och runt om i Sverige. Utställningarna Hamam – det turkiska badet och Sharing Waters, gjorda i samarbete med arkitekt Ulla Kastrup, har visats både i Sverige och i Turkiet.
 • Utställningen Silent Cry tog sin första, tankemässiga form under de tre månader i slutet av 2019 då Maria var inbjuden till en artist in residence-program i staden Jingdezhen i Kina. En stad som är ursprunget för all världens porslin. Med utställningen, som till stora delar är skapad i Kina, vill hon berätta en historia om en dröm hon hade och den verklighet vi alla lever i. Vid en första anblick ser verket ut som traditionella kärlformer men tittar man noga, framträder siluetter av människor som har makt över vår värld idag.
 • "Jag hade en dröm om arga män med makt, som skrek mot varandra med vidöppna munnar, men det kom inget ljud, ingenting hördes. Jag vaknade med klappande hjärta och en känsla av vanmakt. Vad handlade drömmen om?
 • Vi lever i en tid av kollektiv ångest, med mycket vrede och aggressioner, men också sorg och rädsla. I en tid av polarisering där somliga ser sig som förlorarna i en föränderlig värld, och andra, ser sin och naturens existens hotad av de som inte vill släppa sina privilegier och ta ansvar för framtiden. Vi vet idag att vi befinner oss nära en miljökatastrof, eller rättare sagt – vi befinner oss mitt i den. Men det sker tyst, så tyst att vi knappt märker något. I mina vakna tankar tog drömmen form – i utställningen Silent Cry.”
plus
GRÄNSMARKER
20 feb – 10 mars 2021
Vernissage 20 februari 2021, kl 11-16
 • GRÄNSMARKER
 • En mustachprydd kepsman, klädd som en gran.
 • Lika undrande bredvid, står frun likadan.
 • Från skogens utkanter har de kommit,
 • ett myller av djur och skogsväsen.
 • Nu står de i elljusspårets sken och tittar så uppfordrande på oss.
 • .
 • -Vad är det ni vill?
 • .
 • Människan har i alla tider förmänskligat naturen för att göra den begriplig och mindre skrämmande. Vi läser in ett ansikte i en knotig stam och katalogiserar, namnger och mäter. I tusentals år har vi försökt tämja naturen - men den talar ett annat språk.
 • .
 • Mari Pårup ställer nu ut för sjunde gången på Galleri blås & knåda.
 • Hon har sedan sin examen på Konstfack varit verksam som keramiker i Stockholm. Mari har alltid arbetat skulpturalt och de senare åren mer och mer figurativt i den berättande traditionen.
plus
ÖVRE RUMMET Sand
20 feb – 7 april 2021
Vernissage 20 februari 2021, kl 11-16
 • Utställningen Sand visar 4 keramiker som jobbar med sandgjuten keramik.
 • Således visas fyra olika sätt att använda sig av sandgjutning, en teknik där yta, form, process samt slump styr konstnären mot det slutgiltiga resultatet.
 • Vi får möta tre svenska keramiker samt en dansk keramiker som alla visar sitt personliga sätt att finna sin väg i sandgjutning.
 • Karolina K Eriksson (SE)
 • Rikard Palmquist (SE)
 • Sven Möller(SE)
 • Claus Domine Hansen (DK)
plus
Gränssnitt 接觸面
31 jan - 17 feb 2021
Vernissage lördag 31 jan 11-16
 • Gränssnitt 接觸面 Utformningen av en viss förbindelse mellan olika objekt som samverkar. Interaktionen mellan människa och maskin blir till form. En form, två material. Transparent möter opak, keramik möter glas. Likheter och olikheter, var för sig eller i grupp. 

En linje ritad på ett papper, en enkel slinga blir till en sluten form som kan reproducera och ansluta till varandra i en oändlig kedja. Det kan vara identiskt men irrelevant, så lika men så olika. Linjen överförs till digital form, blir tredimensionell för att sedan skrivas ut genom 3D skrivare för keramik och CNS-skärs ut i trä för glas till en negativ form, där glas och lera pressas och expanderas för att bli ett kärl. Upplaga om 35 unika kärl.
Glaserat stengods och blåst glas.
.
 • Normal Object Factory Konsthantverk och design-duo som består av keramikern Alexandra Nilasdotter (f. 1991, SWE) och Glaskonstnären Chien Kuang Liu (f. 1988, TW)
Båda med en kandidatutbildning i Keramik och Glas från The Royal Academy of Fine Arts i Danmark, och Chien Kuang med en Master från CRAFT, Konstfack. Verksamma i Gustavsberg, Stockholm. Med inspiration från Svensk och Taiwanesisk designhistoria, traditionellt hantverk och mötet mellan dessa två kulturer arbetar Normal Object Factory med olika material, så som glas, keramik och trä.
.
 • The design of a certain connection between different objects that interact. The interaction between man and machine becomes form. One shape, two materials. Transparent meets opaque, ceramics meets glass. Similarities and differences, individually or in groups. 

A line drawn on a piece of paper, a simple loop becomes a closed shape that can reproduce and connect to each other in an infinite chain. It can be identical but irrelevant, so similar but so different. 
The line is transferred to digital form and becomes three-dimensional, 3D printers prints a mother, an original. CNS machine cut wood and in the negativ space glass and clay be pressed and expanded to become a vessel. Limited edition of 35 unique vessels. 
Glazed stoneware and blown glass.
.
 • Normal Object Factory Craft and design duo run by ceramicist Alexandra Nilasdotter (b. 1991, SWE) and glass artist Chien Kuang Liu (b. 1988, TW) Both with a bachelor's degree in Ceramics and Glass from The Royal Academy of Fine Arts in Denmark, and Chien Kuang with a Master from CRAFT, Konstfack. Based in Gustavsberg, Stockholm.
 • With inspiration from Swedish and Taiwanese design history, traditional craftsmanship and the meeting between these two cultures, Normal Object Factory works with different materials, such as glass, ceramics and wood. Contemporary craft objects, design for industry and small-scale studio production.
ÖVRE RUMMET, Miniatyrer
9 jan - 17 feb 2021
Vernissage lördag 9 jan 11-16
 • Miniatyrer har en lång tradition inom keramik och glas, något som vi vill lyfta fram i denna medlemsutställning med fokus på det lilla formatet. blås & knådas medlemmar har fått i uppgift att skapa, minst en miniatyr var vilket resulterat i alltifrån bruksobjekt till möblemang. Vi hälsar er välkommen till en utställning att uppleva nära och förundras över.
plus
UNIKAT
9 jan - 27 jan 2021
Vernissage lördag 9 jan 11-16
 • UNIKAT
 • En samlingsutställning med åtta av blås & knådas medlemmar. Medlemmarna visar unikt glas och unik keramik, objekt som inte så ofta finns i blås & knådas butik.
 • Medverkande medlemmar:  
 • Annette Alsiö
 • Lena Andersson
 • Åsa Jacobsson
 • Linda Karlsson
 • Gunilla Kihlgren
 • Eva-Marie Kothe
 • Mari Pårup
 • Linn Sjöstedt.
plus
GLASKLART o HIMMELSBLÅTT
21 nov - 30 dec 2020
Vernissage lördag 21 nov 11-16
Medlemsutställning curerad av Synnöve Mork.
plus
Kakel- improvisation för vägg.
24 okt - 15 nov 2020
Vernissage lördag 24 okt 11-16
 • ”Min inspiration är det jag ser varje dag. Till och från jobbet, med tunnelbanan över bron mot Gullmarsplan där grönskan och betongen dyker upp och ger mig en hisnande känsla. Utsikten från mina fönster på Söder, de svarta hustaken. Ljus och skugga i ständig förvandling.”
 • .
 • Vi har lärt känna Barbros arbete genom hennes omsorgsfullt byggda, luftiga cylindrar där en stark känsla för rytm och balans är tydlig. Utöver detta har hon under alla år haft idéer och en lust att arbeta med kakel i större skala.
 • .
 • Inför denna utställning har hon gett sig i kast med just detta, testat olika leror och låtit sina välbekanta stengodsglasyrer skapa ytor i ytan. Det har blivit improvisationer i kakel. Barbro är uppväxt i Fränsta utanför Sundsvall, utbildad på Konstfack i Stockholm. Hon bor i Stockholm och har sin ateljé i Gustavsbergs porslinsfabrik.
plus
ÖVRE RUMMET Ljud av kärl
3 okt- 15 nov 2020
Vernissage 3 oktober 11-16
 • Keramik: Eva-Marie Kothe-Sjöholm
 • Musik: Elsbeth Bergh viola, Anna Gustavsson slagverk, Anna E Weiser röst
 • En utställning i tider av osäkerhet med kärl, ljud, och ord.
 • Eva-Maries ringlade/ristade kärl blir behållare för ord och musik.
 • Kärlen, stora, enkla och stillsamma, står tillsammans i rummet.
 • Ljuden, säregna av viola, röst och kärl blir till musik som fyller detta rum.
 • Orden som är, blir poesi; viktiga ord i tiden. Tillsammans med klangerna letar sig orden av J. Wrangborg, G. Snyder, B. Torsson, B.Brecht vidare.
 • Efter konsert och performance kommer musiken att finnas att lyssna till under utställningens gång.
 • .
 • -Konsert Ljud av Kärl fredag 2 oktober kl 17.00 på ”Tegen2” Bjurholmsgatan 9B
 • .
 • -Performance med musiker på blås & knåda lördag 3 oktober kl 15.00 och 16.00.
plus
Anomalier, Ulla Gustafsson
3-21 okt 2020
Vernissage 3 oktober 11-16
 • Anomalier
 • [avvikelse från det normala]
 • Ett materialinriktat äventyr där jag sökt glasets associativa egenskaper.
 • Jag har klivit ut ur skapandeprocessen av de funktionella föremålen, bruksglaset, där snabbhet, repetition, centrering, gravitation, totalt fokus, av ett material i ständig rörelse, är avgörande.
 • Här har glasblock gjutits till form, fritt från användandets tydliga ramar. Vilka föremål föds ur denna väsensskillda metod? Hur ser min natur ut, när varje moment kräver tid, tålamod, väntan och planering.
 • Det flödiga i materialet byts ut mot tyngd, skrovliga ytor och struktur.
Petra Thorgren
VÄRLDENS ÄNDE
12-30 september 2020
Vernissage 12 sept 11-16
 • VÄRLDENS ÄNDE
 • Ibland tar en världsbild slut och ersätts av ny uppfattning om verkligheten. Under arbetet med utställningen har jag haft Tycho Brahe i tankarna, astronomen som i en brytpunkt mellan världsbilder envist höll kvar vid och försökte bevisa den äldre.
 • Jag har arbetat med ett utforskande av färg, geometri och material. Geometriska bilder kanske föreställande, eller tecken och symboler. Begrepp som inte är ställda mot varandra utan sammanflytande.
 • .
 • .
 • Petra Thorgren är utbildad på bland annat Konstfack och KKH. Bor och har ateljé i Midsommarkransen utanför Stockholm. Har arbetat med skulpturala objekt, bruksföremål, installationer och gjutit fönster som utsmyckning. Blandar ofta högt och lågt, samt material och tekniker.
plus
ÖVRE RUMMET: DJUR- en temautställning
22 augusti - 30 september 2020
Vernissage 22 augusti 11-16
 • MEDVERKANDE UTSTÄLLARE ÄR:
  • Moa Edlund
  • Linda Karlsson
  • Kristina Kirkkopelto
  • Matilda Kästel
  • Leijra Lauberg
  • Andrea Scholze
 • .
 • .
 • .
 • DJUR
 • Kanske tar vi dem för givet - småfåglarna vid matstationen utanför köksfönstret, humlorna som surrar kring den blommande sälgen eller hararna som rör sig i stadens parker.
 • Kanske irriterar vi oss på dem - myggen som väcker oss i sommarstugan, rådjuren som betar av tulpanerna eller räven som gräver upp bokashin i rabatten.
 • Kanske njuter vi av deras sällskap – hunden som glatt hälsar välkommen hem, fiskarna som skapar ett lugn i väntrummet på vårdcentralen eller älgen som, en kort stund, uppenbarar sig i skogsbrynet under promenaden.
 • Kanske är vi rent av beroende av dem – insekterna som pollinerar våra grödor, bakterierna som hjälper till i våra matsmältningssystem eller maskarna som omvandlar vårt avfall till bördig jord.
 • Människans relation till djuren har blivit trassligare än någonsin och det pratas om att vi håller på att äntra en ny, allvarlig, massutrotning. Bidöden är ett faktum som vi inte längre kan blunda för, stora delar av korallrev bleks och runtom i världen blir mängder med arter av med sina hem på grund av skövling av enorma mängder skog. Kanske skjuter vi oss själva, gång på gång, i foten i takt med att vi distanserar oss från djur och natur? Kanske tappar vi respekten för- och kunskapen om arter i och med urbanisering och digitalisering?
 • I denna utställning behandlar inbjudna konstnärer, just, vår relation till djuren.
plus
Popart Republic
22 augusti - 9 september 2020
Vernissage 22 augusti 11-16
Heidi Hirengen Fischer har från första början varit nyfiken på leran som material. Det har kavlats, drejats och byggts. I kombination med att hon är en rastlös person, förändras uttrycket hela tiden. Leran var från början den stora kärleken, men med tiden har arbetet med ytan hamnat mer i fokus. I den här utställningen låter hon bilder få berätta om vardagliga funderingar, sånt hon inte riktigt förstår eller annat hon tycker om och vill lyfta fram. Popkulturen har alltid funnits med som stor inspirationskälla. Inför Popart Republic har hon i ett samarbete med keramikern Carin Nordling fått till större ytor att jobba på och uttrycket har förfinats både rent tekniskt och konstnärligt. Heidi har en önskan till er besökare: Enjoy!
SOMMARÖPPET
sommaröppet
16 juni - 15 augusti 2020
 • SOMMARÖPPET
 • Öppet 16 -18 juni
 • Stängt 19 - 21 juni (midsommarhelgen).
 • 22 juni - 15 augusti gäller följande:
 • Öppet onsdag-lördag.
 • Stängt söndag, måndag, tisdag.
 • Öppettider: Ons-fre 11-18, Lör 11-16
Stockholms längsta bord – en sommarservering på blås & knåda.
29 maj - 15 augusti 2020
Vernissage 29 maj 11-16
 • Stockholms längsta bord - en sommarservering på blås & knåda. Dukning för 37 och en buffé. Vi har dukat för en sommarfest på ett underbart imaginärt lantställe i Skärgården där värdparet under många, många år har samlat konsthantverk. Inte två tallrikar är detsamma, eller har samma storlek. Här finns en mängd intressanta små och stora skålar, tallrikar, koppar och glas, kannor, vaser och skulpturala unika centerpieces. Alla har tagit med sig något till den gemensamma buffén.
 • Välkommen!
 • Sommarutställningen med alla blås & knådas medlemmar är kurerad av skribent och fotograf Rigetta Klint som också har fotograferat bifogade pressbilder. Rigetta Klint står bakom printbookazinet HÅNDVÆRK och onlinemagasinet haandvaerkbookazine.com (tidligere SLOWFASHIONhouse.com)
 • Rigetta var verksam i Stockholm under åren 2006-2016, numera är hon Köpenhamnbaserad. Printbookazinet HÅNDVÆRK gavs första gången ut hösten 2019, no. 2 kom i mars 2020. Bookazinet kommer ut på danska och engelska. I Stockholm säljes det i Konstig och Papar Cut. Rigetta Klint skriver: ”Det er en stor heder att få jobba med blås och knåda i Stockholm som är min hemby no 2”.
 • Pressbilder
 • Fotograf Rigetta Klint/HÅNDVÆRK bookazine ska krediteres där bilderna publiceras.
plus
Ida Erika Abrahamsson
02 - 24 maj 2020
Vernissage lördagen 02 maj 11-16
 • Du Jag Döden
 • "Vad tror du på?" frågade han. "Kan vi inte prata om det existentiella?"
 • Ämnet överrumplade mig en aning, det var inte det vi brukade diskutera en kväll mitt i veckan.
 • Man skulle kunna skylla ifrån sig på samhällets krav och småbarnsåren eller sociala medier kanske. Tröttheten om kvällarna som är så förlamande att man bara vill parkera sig i soffan och äta fett och salt.
 • De har glidit iväg och blivit svårare att få fatt i, de där stunderna av lugn och eftertanke tillsammans. Det sekulära samhället vi har och den ekonomiska struktur som vi lever i stressar och driver oss längre och längre ifrån det ursprungliga och lugna. Längre ifrån det andliga?
 • Men även om vi inte pratat andlighet på länge så har även jag börjat fundera mycket kring detta i min praktik det senaste året. Jag har priviligierad tid för eftertanke och reflektion i min ateljé. Mitt arbete är terapi, en kanal att kommunicera det som känns svårt att uttrycka på annat sätt.
 • Kanske är det medelåldern som gör att jag och flera i min omgivning börjar bli mer mottagliga för de existentiella frågorna. Kanske är det naturligt att fundera över alltings förgänglighet och vad som händer sedan, efter vi dör? Har halva mitt liv gått nu? Ska jag fortsätta leva som jag gör eller behöver någonting förändras?
 • Människors inre liv och relationer är återkommande teman för mig. Jag intresserar mig av psykologi, minnen, våra innersta känslor och samspel mellan människor. Jag tänker på vad som påverkar oss till att bli dem vi är, vad som gör oss olika eller binder oss samman.
 •  
 • Ida Erika Abrahamsson
 • @idaerika.abrahamsson
 • @idaerika_studio
 • www.idaerika.se
 • Fotograf
  Stina Gränfors.
plus
KULTURNATTEN, MONIKA PATUSZYŃSKA

ÖVRE RUMMET, SEANS
4/4 - 24/5 2020
Vernissage 4 april 11-16
 • KONSTHANTVERKSPODDEN har nu gjort ett specialavsnitt om utställningen SEANS 'Den Gemensamma Hjärnan’ guidar genom utställningen och ger er ett digitalt altenativ till att befinna sig på plats... Eller så vill du bara veta mer. KONSTHANTVERKSPODDEN hittar du på iTunes, acast och Spotify.
 • .
 • .
 • Den Gemensamma Hjärnan; Ida Netterberg, Lisa Maria Petterson, Petter Rhodiner & Evelina Dovsten
 • Ta plats i vår gemensamma hjärna och bli en del av den. Lyssna på dess sorl och låt det blandas med dig eget sorl. Vems tanke är vems? Vad blir vi tillsammans? & hur tar det uttryck i material?
 • På grund av den rådande situationen använder vi oss i denna utställning av vår egen kanal och publiceringsverktyg Konsthantverkspodden. Under utställningsperioden kommer vi där publicera material som korresponderar med utställningen på blås & knåda.
 • Följ oss på instagram via @dengemensammahjärnan och prenumerera på Konsthantverkspodden via Itunes, acast eller Spotify.
 • Välkomna!
plus
KRISTIN LARSSON
14 mars - 1 april 2020
FÖRLÄNGS t.o.m 29/4
 • Kristin Larsson är konsthantverkare med rötterna i den skandinaviska studioglasrörelsen. Redan som 15-åring började hon sommarjobba som på en glashytta och därefter har hon studerat på Kosta glasskola samt arbetat som glasblåsare i bl.a. Danmark, USA och Österrike. Hon har en kandidatexamen från Keramik och glasprogrammet på Konstfack samt en masterexamen från masterprogrammet Craft! 2019.
 • En återkommande metod i Kristins praktik är att blanda glas med metaller,  ofta koppar, brons eller tenn. På så vis utmanas hantverkstraditionen inom glas, och sammanförandet av material leds till att nya uttryck hittas.
 • I utställningen Kattguldet har hon vidare utforskat förhållandet mellan glas och tenn och hur dessa material kan användas för att forma, omforma och förhöja varandra.
 • Hon inspireras av arkeologiska och naturhistoriska fynd som får oss att reflektera över vår korta existens på jorden och spåren vi lämnar efter oss, samt hur dessa förstås av efterkommande generationer.  Namnet Kattguldet är taget ifrån mineralen pyrit som även kallas kattguld, glimmer eller ”fools gold” på engelska. Den påminner om människans besatthet av att leta i marken efter skatter och hur vi gräver oss djupare och djupare efter råvaror till vår oändliga konsumtion. Liksom kattguldet efterliknar Kristin Larssons skulpturer någonting dom inte är. Ting som ser ut som skatter från en annan tid, värld och verklighet som hittats någonstans mitt i sin uppbyggnadsfas eller nedbrytningsprocess.
ÖVRE RUMMET, VÄRLD AV GLAS
22 feb- 29 mars 2020
Vernissage 22 feb 11-16
 • Värld av glas
 • Glober, sfärer och kollapsade former. Ett spänningsfält mellan inre och yttre världar. Inom räckhåll eller långt bortom? En värld, där skevhet samsas med värdighet.
 • Skumglas, den industriella isoleringsprodukten av förkastat, återvunnet glas, utgör grunden. I mötet mellan det råa skumglaset och det klara, varma glaset från degeln sker reaktioner och nya världar uppstår. Glas som skulptur, film och projektion bygger en rumslighet där perspektiven växlar; mellan mikro och makro, mellan det greppbara och oändligheten.
 • Ulrika Barr och Kristina Levén började jobba ihop under studietiden på Konstfack. I ett tätt samarbete rör de sig mellan traditionellt glashantverk och sökande experiment där de tillsammans utforskar hur glas skapar atmosfär och rum. Glaskonstnärsduon BarroLevén riktar sig till platser för paus, återhämtning och kontemplation.
JAKOB DANHARD, CARRIED AWAY
22 feb -11 mars 2020
Vernissage 22 feb 11-16
Jag ser mina verk i utställningen som sagoillustrationer, en ordlös historia om en plats där jag trivs som bäst. Dit flyr jag när omvärldens hopplöshet kommer för nära. I min verkstad söker jag kontakt med mina material. Jag vill att det jag arbetar med, skall tala till mig. När jag beskrivit mitt arbete inför utställningen för andra, så har jag berättat att jag ville göra en tekanna till mina koppar med Kråkälvorna. Jag blev ”carried away” när arbetet tog fart. Jag hade precis tagit fram och fått ut de första kvinnliga Kråkälvskopparna ur ugnen, och börjat skulptera en råskiss som aldrig slutade att växa. Jag kände mig som en illustratör. Det tillkom nya figurer, och en saga tog form under mina händer. Översätter man uttrycket "carried away" ordagrant till "buren iväg", så var titeln på tekannan given, och den blev utställningens centrumpunkt. Detta är ett delmål. Fler figurer som hybrider mellan bruksföremål och små skulpturer, står i kö för att gestaltas. Målet är att hitta en artrikedom till en tebjudning som skulle kunna göra själve Hieronymus Bosch på gott humör.
plus
ÖVRE RUMMET Conversation piece
12 - 19 februari 2020
Vernissage 12 feb 16-18
 • Under 1700-talet var porslinet ett exklusivt material och det var vanligt att använda porslinsfiguriner i dukningar vid fina middagsbjudningar. Skulpturernas motivvärld gestaltade dåtidens berättelser och ideal och de fungerade som samtalsobjekt i förmögna hem. I grupputställningen ”Conversation piece” på galleri blås & knåda presenterar 48 studerande från utbildningen Färg, form och hantverk på Nyckelviksskolan moderna samtalsobjekt i keramik som tar avstamp i figurintraditionen. Besökaren kommer att möta individuella tolkningar av vår tids stora och små frågor. Utställningen pågår onsdag 12 februari – onsdag 19 februari i övre rummet på blås & knåda.
plus
Bissa G Segerson ROSA
1-19 feb 2010
Vernissage & musik 1 feb 11-16
 • Sen jag började med keramik har jag haft en kärlek till bruksgodset så som kannor, skålar och fat. Källan till min inspiration är det traditionella krukmakeriet där jag hittat ett eget signum med dekorer uppbyggda av infärgade engober.
 • På den här utställningen visar jag i huvudsak bruksgods som färgmässigt till stor del är inspirerat av den fantastiska rosa kvällshimlen en kväll på hemväg från min ateljé.
 • Vänligt och hoppfullt.
 • Varmt välkomna.
 • På vernissagen spelar Katinka Wilson Band
 • //Bissa
 • www.bissa.se
plus
Residence Together
11-29 jan 2020
Vernissage lördagen 11 jan 11-16
 • Rasmus Nossbring (Sverige) Aya Oki (Japan) Christopher Kerr Ayer (USA) Madeline Prowd (Australien) Megan Steljes (USA)
 • Residence Together är ett nytt projekt initierat för att föra samman konsthantverkare för att utveckla sina och dela med sig av sina praktiker inom glas. Under två veckor i Maj 2019 samlades fem glasblåsare från olika delar av världen i Boda för att tillsammans förverkliga varandras idéer och tänja på gränserna för uppfattningen om materialitet. Gruppen är en sammansättning av utövare med omfattande kunskaper om glas och individuella praktiker där de både konstnärligt och hantverksmässigt utforskar glasets periferier och vägrar underkasta sig dess regler och normer. Målet var att arbeta fram ett material som speglar god hantverkskännedom, formgivning och konstnärlig kvalitet.
ÖVRE RUMMET Upplyst
11 jan - 9 feb 2020
Vernissage lördagen 11 jan 11-16
 • Upplyst- en grupputställning med tema ljus.
 • 11/1-9/2 2020
 • Diana Butucariu Stina Lord Ulla Gustafsson Eva Skarbäck Normal Object Factory Simon Klenell Fredrika Linder
 • Mingelkväll den 6 februari 17-20 under Stockholm furniture & light fair
Polka och sockervadd, en medlemsutställning curerad av Synnöve Mork

plus
Hisako Mizuno Jonsson
26 okt - 17 nov 2019
Vernissage lördagen 26 okt 11-16
 • VINTERVÄRME
 • "Naturligt ljus eller konstgjort ljus, vinterljus i Sverige är något annat än i Japan.  Ett ljus som gör stort intryck på mig. Jag vill med min keramik ge perspektiv och få människor att känna sig varma."
 • Hisako Mizuno Jonsson arbetar mest med att gjuta i porslinslera. Parallellt med att göra unika organiska former producerar hon värmeljushållare i form av små hus. Det har under en period av tjugo år blivit många hus och efterfrågan är stor i både Sverige och Japan. Den första husmodellen tog form 2002 och idén kom från gamla hus på Öland. Öland är för Hisako en stor inspirationskälla.
 • Till utställningen fokuserar hon på sina keramiska hus med olika stadsperspektiv.
 • Hisako är född och uppväxt i Japan. Hon tog examen från Aichi University of the Arts and Music 1992 och fullgjorde keramik utbildning på Tajimi City Pottery Design and Technical center.  Hon kom till Sverige 2002 för att under 3 år fördjupa sitt skapande på Capellagården på Öland. Sedan 2005 driver hon sin verksamhet i den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg och har sedan 2006 varit medlem på blås & knåda.
 
ÖVRE RUMMET Paul-Robin & Charlotta Bellander
5 okt - 17 nov 2019
Vernissage lördagen 5 okt 11-16
 • AFLOAT
 • Collaboration and exploration between and with two minds. What is happening then? Using modules and the titel afloat as a frame. One start building and the other continue. Will there be a hybrid when we play with the space in-between us?

Lena Andersson
5 - 23 oktober 2019
Vernissage lördagen 5 okt 11-16
Lena Andersson, keramiker sen 45 år tillbaka, visar skulpturer i stengods och raku. ”Det som blev över” (Återbruk) Lena har under åren arbetat med skulptural keramik och offentliga utsmyckningar- både offentligt och privat. Här berättar Lena själv om sin process: -Jag arbetar gärna med ”bitar”. Platta kakel eller sådana jag formar själv och gör en gipsform för att kunna mångfaldiga dem. För säkerhets skull gör man alldeles för många bitar. Jag har nu i min verkstad lådor med överblivna bitar som bara tar plats. Det känns fel att bara slänga, så nu har jag försökt återvinna en del av dem och byggt fria skulpturer av bitarna. Både stengods och Raku. Spännande att se hur väggbitar kan bli något helt annat. Dessutom är det kul att se tillbaka och att minnas mina olika utsmyckningar och vart bitarna sitter. Alla har ju sin historia.
plus
ÖVRE RUMMET, EN KONSTHANTVERKLIG AVSMAKNINGSMENY.
24 aug - 2 okt
Vernissage 24 augusti 11-16
 • En temautställning med fokus i konsthantverkets avbildningstradition av frukt och mat. Verk som kan ifrågasätta vår relation till döden och önskan om evigt liv, frosseri och statusen i den välfyllda fruktskålen. Hur ser matens symbolspråk ut idag och hur förhåller den sig till kroppen?
 • Utställare:
 • Malin Floryd Welin
 • Linda Karlsson
 • Gunilla Kihlgren
 • Ragnar Klenell
 • Simon Klenell
 • Anna Kåks
 • Sara Lundkvist
 • Rasmus Nossbring
 • Emmeli Rolleberg
 • Linn Sjöstedt
 • Karol Zarbock
plus
MÖNSTRA!, Anna Broström Ek
24 aug - 11 sept
Vernissage 24 augusti 11-16
 
 • Mönstra!
 • Anna Broström Ek vill visa en variation av färgsprakande mönster på former med utgångspunkt i cylindern.  Hennes ambition är att ge den hårda porslinsytan en mjukhet som vore den täckt av textil eller tapet. Detta har varit hennes signum som keramiker i snart 20 år.
 • Arbetsprocessen är lika viktig som resultatet. Hon ritar och klipper ut alla sina mönster för hand, vilket ger unika objekt där handens avtryck blir synligt. Det keramiska arbetet innebär mycket hoppfull förväntan från det att ugnsdörren stängs, tills det slutgiltiga resultatet visar sig många timmar senare. Det är det som driver Anna och hennes hantverk framåt.
plus
Fanny Ollas
14 sept - 2 okt 2019
Vernissage lördagen 14 sept 11-16
 • ”Feeling things”
 • Installationen ”Feeling things” utgår ifrån ett fiktivt inre rum. Ett hemligt rum där allt är förskjutet och förvrängt, där vardagliga föremål fått liv och där varje objekt porträtterar en upplevelse. Det som är svårt att sätta ord på men som vi alla kan relatera till; vardagens kamp för att upprätthålla en yta som tillslut fallerar. De keramiska objekten är som kroppar eller karaktärer med sina egna personligheter. Klumpiga men samtidigt sköra väcker de vår sympati. Objekt att finna tröst i och en påminnelse om att allt inte alltid måste vara perfekt. En annan typ av ”conversation pieces” som uppmanar till en dialog om känslomässiga normer och vad som egentligen döljer sig bakom våra fasader.
 • Fanny Ollas intresserar sig för den psykologiska aspekten av objekt och den känslomässiga relationen vi har till de föremål vi har omkring oss. I hennes praktik använder hon leran för att upptäcka och utforska visuellt berättande och för att ge form åt mentala tillstånd och aktivera känslor hos betraktaren. Hon jobbar ofta scenografiskt med rumsliga installationer där objekten samspelar för att tillsammans skapa en stämning eller berättelse. Hon kombinerar lerans lekfulla egenskaper med ett handgjort uttryck för att skapa ett formspråk som är både gulligt, humoristiskt och stundtals sorgligt på en och samma gång. Hennes arbete kan liknas vid att träda in i en surrealistisk fantasivärld i gränslandet mellan oskyldig saga och melankolisk dystopi, en värld där betraktaren själv uppmuntras till att upptäcka och skapa sin egna berättelse. Fanny Ollas tog sin masterexamen i keramik vid Konstfack våren 2018 och är sedan dess verksam i sin ateljé i Gustavsberg.
SOMMARUTSTÄLLNING HAVET

 • Välkommen till årets sommarutställning som har tema havet. I galleriet skapar vi känslan av ett akvarium med hav, handel och skatter. Och guld! Såklart. Sommarutställningen är en medlemsutställning, så en stor bredd av verk kommer att visas.
 • På havets yta har konstskatter färdats mellan olika världsdelar, berikat civilisationer kulturellt och ekonomiskt. En del seglatser nådde inte i hamn, de blev uppslukade av oceanen. Vilande på och integrerade med havsbotten, väntande på att bli upptäckt och utforskad av framtida generationer.
 • I handelns kölvatten finns också ett mörkare stråk av konsekvenser. Utarmade naturresurser, utnyttjad billig arbetskraft och kvarlämnade restprodukter på land och i havet. Vi ställer också frågor om likheter mellan Ostindiska kompaniet och kolonialismens historia och kommersialismen idag? Varmt välkommen att besöka oss på blås & knåda!
Helsinki Fat Clay, Spring 2019
4-22 maj 2019
Vernissage lör 4 maj 11-16
 • Gruppen Helsinki Fat Clay bildades år 2008 i samband med en keramikutställning i Helsingfors. Den består av konstnärer bosatta i södra Finland, både på landsbygden och i centrum av huvudstaden. Deras ålder, utbildning och konstnärliga genre varierar, men de förenas av det gemensamma arbetsmaterialet, leran. Gränsdragningen mellan bildkonst och konsthantverk ter sig idag allt mer artificiell och Helsinki Fat Clay kan ses som ett uttryck för lerans frammarsch på den moderna konstscenen.
 • De främsta inspirationskällorna för finska konstnärer anknyter traditionellt till naturen; till element som skog, snö och vatten. Men i takt med konstens internationalisering har nya material, och alla de tekniker som modern teknologi omfattar, fått en mer framträdande plats. Industriell design, minimalism samt kontakter till Japan har sedan 1970-talet också inspirerat våra keramiker. Gruppen Helsinki Fat Clay är internationellt orienterad, och de flesta av konstnärerna har periodvis arbetat utomlands.
 • Medlemmarna i Helsinki Fat Clay är sinsemellan olika både gällande teknik och formspråk. Några skapar stora kärlformer i grova chamottemassor och bygger vidare på traditionen från 1950-60 talen, den finländska konstindustrins guldålder. Andra skapar fria skulpturer glaserade i granna färger, en slags nutida postmodernism. Återanvändning av gamla tallrikar avspeglar dagens ekologiska tänkande, medan uppbyggande för hand i korvteknik är en evigt ung teknik som har sina rötter i primitiva kulturer och forntiden. Genom bearbetning av transparenta porslinsmassor uppstår bilder och ljuseffekter i mindre, mer intima verk. Helsinki Fat Clay representerar alltså ett brett spektrum inom keramikkonsten, men det konstnärliga uttrycket reflekterar alltid dagens samhälle och nutiden.
 • Enskilda medlemmar har tidigare ställt ut separat i blås & knåda men detta är gruppens första gemensamma utställning i Sverige. Helsinki Fat Clay har tidigare ställt ut i bl.a. Museo Internationale delle Ceramiche i Faenza, Galerie Marianne Heller i Heidelberg, Keramikmuseum Westerwald i Höhr Grenzhausen samt Officine Sassi i Milano.
 • // Åsa Hellman
 • Erna Aaltonen bygger upp klassiska, slutna vasformer med naturnära färgtoner och intrikata ytstrukturer.
 • Åsa Hellman inspireras av arkeologiska fynd och gör stora kärl med kraftfulla mönster och inslag av lysterglasyrer.
 • Eliisa Isoniemi arbetar med porslinslera i lithophane teknik där bilder uppstår tack vare materialets transparens.
 • Kirsi Kivivirta skapar minimalistiska väggplattor uppbyggda av otaliga små, mosaikliknande element.
 • Heikki Rahikainen gör främst väggreliefer i stengods där mönster av ljus och skugga bildar abstrakta vävar.
 • Johanna Rytkölä bygger upp sina verk i skivteknik och gör företrädesvis färggranna, abstrakta skulpturer.
 • Caroline Slotte återanvänder gamla kärl och ger vintage material nytt liv genom bl.a. sandblåsningsteknik.
plus
Övre rummet, Maria Skärlund
6 april - 19 maj
Vernissage lör 6 april 11-16
 • Bärare
 • .
 • Vad är vi?
 • Form och innehåll. Ett kärl, en behållare, ett rum.
 • Gränslöst eller fullt?
 • Fyllt till oändlighet. Släpper ut, ger bort, fyller på – redan fyllt?
 • Föränderligt? Ibland, en del, lite grann.
 • Okontrollerbart, alltid instängd.
 • .
 • Bärare av tidigare ägares innehåll.
 • Inte självvalt, av slumpen valt.
 • Tungt eller lätt?
 • Tungt och lätt, aldrig enkelt.
 • Olika i samma.
 • Samma men olika, olika rum /rummen är olika.
 • Att försöka se in när jag alltid är på insidan.
 • .
 • Maria Skärlunds utställning är en formberättelse om bärande. Objekten är inspirerade av de byggstenar som formar vårt biologiska skal; kött, senor och ben. Förvridna versioner av mänskliga kroppsdelar, eller varför inte bara alternativa. Det vi möter kanske väcker en känsla av obehag, men trots detta finns alltid lerans speciella skönhet där. Kärleken till ett material. Det svårdefinierade blandas med vackra starka färger och spruckna matta ytor. Objekten är en inbjudan att utforska filosofiska tankar om kropp och psyke, var gränserna mellan vårt inre och yttre går. Om det finns en gräns överhuvudtaget? Om allt som vi måste bära med oss genom ett liv.
plus
Lisa Wallert
6 april - 1 maj
Vernissage lör 6 april 11-16
 • Öar
 • Vattnet var grått, himlen var grå. Naturen hade dragit tillbaka sina färger och tiden tycktes stå stilla. Där, mitt i det grå låg de, öarna. En vibrerande svärta mitt bland allt det grå. Horisonten låg dold i dimman och de tycktes de sväva, omgivna av det grå. Speglingarna var nästan tydligare än berget i det stilla vattnet och där öppnade sig en värld som jag annars bara vagt kan förnimma. Det som döljs i speglingen, under ytan får vi sällan se. Det ibland det grå.
 • .
 • Lisa Wallert arbetar genom keramisk skulptur med materiella och rumsliga processer som aktualiserar görande, kropp, närvaro, frånvaro, livet och döden. Hennes arbete tar sin utgångspunkt i känslan av en kroppslighet, i relation till materialet, sin egen skörhet och alltings förgänglighet. Hon arbetar för hand i en svart lera som hon reduktionsbränner, vilket ger objekten en metallisk yta som för tankarna till en slags rustning med ett löfte om beständighet, som står i kontrast till materialets egentliga bräcklighet. Motsatsförhållanden, där olika ytterligheter förstärker varandra är en viktig del i hennes konstnärskap, både på ett konceptuellt plan men även estetiskt. Lisa Wallert kombinerar statiskt med organiskt, tilldragande och motbjudande, vackert och skrämmande, liv och död.
plus
Tidskapsel
28 mars - 3 april
Vernissage tors 28 april 16-18, Lör 30 mars kl 14-16, Tis 2 april kl 16-18
 • Vad har en menskopp, delar av en trasig fläkt och en bit taggtråd gemensamt? Varsamt skulpterade i keramik, placerade i en behållare. Vad kan dessa föremål säga om världen vi lever i idag? Skulle en person om 500 år förstå vad de har använts till? Och av vem?
 • Svaret går att finna i Nyckelviksskolans stafettutställning ”Tidskapsel” på blås & knåda under perioden 28 mars – 3 april. I utställningen visar 64 unga konst- och designstuderande på utbildningen Färg, form och hantverk sina olika tolkningar kring begreppen tid, form och samhälle utifrån det gemensamma temat ”Tidskapsel”.
 • De studerande har under en 18 dagar lång keramikkurs avbildat tre bruksföremål som kan representera dem själva, Sverige och världen 2019 samt en kapsel vari föremålen är tänkta att förvaras för framtiden. Resultatet är en visuell kör av röster som genom lera beskriver elevernas tankar om vad som är utmärkande för vår samtid, i det stora och i det lilla.
 • Under denna stafettutställning kommer det att vara tre olika vernissager:
 • - Torsdag 28 mars kl 16-18 (hela Färg, form och hantverk gr 2 + Karin Askling, Elmer Blåvarg, Idun Kristoffersson, Molly Larsson, Otis Huss Lindström från Färg, form och hantverk gr 1)
 • - Lördag 30 mars kl 14-16. Klockan 14.15 invigningstalar fil dr i konstvetenskap, Anna-Maria Hällgren utifrån temat och de studerandes arbeten (hela Färg, form och hantverk gr 4 + Felicia Ekblom, Molly Frösslund, Lea Norrman Firus, Rebecca Osser och Sara Jonason från Färg, form och hantverk gr 1)
 • - Tisdag 2 april kl 16-18 (hela Färg, form och hantverk gr 3 + , Anna Hammarlund, Noomi Knape Pyk, Sofia Raftelis Nordin, Hannes Snällfot och Josefin Stuborn från Färg, form och hantverk gr 1)
 • .
 • Läs mer om Nyckelviksskolan: http://nyckelviksskolan.se/
Gunilla Maria Åkesson
16 mars - 3 april 2019
Vernissage lördag 16 mars 11-16
 • KÄRL
 
 • Det jag söker i varje Kärl är det vackra och det enkla.
 
 • Cylinderformen är enkel, alltid existerande men med oändliga möjligheter. Cylindern är en del av vår gemensamma kända formvärld, alla känner igen formen och godtar den som den är. Den klassiska cylinderformen har alltid existerat i människans historia. Därför är den här formen för mig väldigt konkret och tillräcklig i sig själv. Jag behöver inte tillägga något eller ta bort något. Den är tydlig och bär sig själv. Jag använder formen för mitt eget behov som ett blankt ark för att uttrycka olika emotionella tillstånd och därmed fyller jag dem med varsin ”historia”. Mitt arbete har utvecklats från ett behov av att intuitivt uttrycka mina upplevelser och känslor. När jag startade att bygga mina cylindrar för ca 6 år sedan insåg jag att det var det här jag alltid hade sökt men inte kunnat utföra, Det hade varit för mycket som stod i vägen, det hade varit för många konstruktioner och idéer om enkelheten, istället för att känna och erkänna den enkla enkelheten som jag upplever naturligt kommer inifrån mig själv i en process.
 
 • I arbetet letar jag efter det vackra i denna enkelheten, i hur glasyren och formen fungerar tillsammans på rätt sätt. När just den enkelheten och tydligheten uppstår upplever jag att Kärlet kommunicerar, det har en karaktär och det berör mig. För att nå fram till den enkelheten måste jag befinna mig i den där obekväma zonen där jag utmanar mina egna begränsningar och går utanför min egen komfortzon. Där jag inte vet exakt vad som kommer att bli resultatet. Jag glaserar med kanske 5 – 7 olika lager av glasyrer, jag bränner ibland om arbetet upp till flera gånger med fler glasyrer. Och jag är aldrig helt säker på vad som blir resultatet. Ibland blir det totalt misslyckat och ibland kommer det ut något som är mycket vackrare än det jag hade kunnat föreställa mig. För ju mer jag vågar att går över ”gränsen” desto bättre och mer spännande blir ofta resultatet och varje Kärl får på det här sättet sitt helt unika uttryck av det vackra.
 
 • Jag bygger mina Kärl för hand genom att ringla upp och modellera väggen. Jag bygger ca 5 cm per dag för att kunna bygga stora former med jämnt tunna väggar.
plus
Ett liv med glas, Fönsterutställning med Eino Mäkelä
23 feb - 13 mars 2019
Vernissage lördagen 23 feb 11-16
 • Ett liv med glas
 • blås & knåda och Gunilla Kihlgren vill hedra Eino Mäkeläs långa karriär som glasblåsare och årets 70 –årsdag.
 • Eino Mäkelä började jobba som 15-åring på Notsjö glasfabrik i Finland. Sedan dess har han jobbat i många studioglashyttor i Sverige och utomlands med olika konstnärer och formgivare.
 • Efter ca 10 år på Konstfack som tekniker och lärare, byggde han upp en egen glashytta i Österhaninge. De senaste 5 åren har Mäkelä och Kihlgren arbetat tillsammans i Kihlgrens glashytta i Hägersten. I utställningen visar han alster av egen produktion i båda fönstren.
plus
Ett rum med perspektiv
23 feb - 13 mars 2019
Vernissage lördagen 23 feb 11-16
 • Gunilla Kihlgren jobbar med unika, skulpturala objekt i varmt glas med skalan som varierar från små inredningsobjekt till offentliga rumsliga gestaltningar. Hennes nya utställning i blås & knåda kombineras dessa skalor och leder till hennes perspektiv av konstnärligt arbete under 35 år.
 • Ett visst formspråk har följt med i hennes konst genom åren. Vasformen har förändrats till massiva skulpturer och Aortan har representerat livskraft sedan ”Prinsessans boudoir” från året 1991.
 • Gunilla Kihlgren har ställt ut i ett flertal gallerier och museum både i Sverige och utomlands. Hon gör mestadels av sina arbeten i sin glashytta men när det krävs speciella tekniker eller material, har hon jobbat med verkstäder i bl.a Tjeckien och i Italien.
 • Vid sidan av ateljéarbetet har hon varit aktiv i flera konstnärsorganisationer och undervisat på Konstfack och Konstindustriella högskolan i Helsingfors.
plus
LITEN KERAMISK FOLKBILDNING I ÖVRE RUMMET
23 feb - 27 mars 2019
Vernissage lördagen 23 feb 11 - 16
 • LITEN KERAMISK FOLKBILDNING
 • Stina Neander visar drejning på plats i övre rummet.
 • Om du vill får du vara med och lämna ditt eget avtryck. På ett nydrejat föremål kan man t.ex: klämma, rista, skrapa eller måla.
 • Du kan även se exempel på olika leror, glasyrer och bränntekniker och lära dig vad de heter och varför de ser ut som de gör.
 • Proffessionellt gör Stina Neander större och mindre drejade objekt som hon reduktionsbränner i gas eller vedeldad ugn. Hon jobbar med mörk stengodslera och porslin, och är fram för allt intresserad av klassiska orientaliska glasyrer som: oxblod, chun, shino, celadon. En del av detta visas under utställningen.
 • Stina finns på plats:
 • 5-9/3
 • 13-16/3
 • 20-22/3
 • 26-27/3
plus
MINSTA GEMENSAMMA NÄMNARE
2 - 20 feb 2019
Vernissage lördag 2 februari 11-16
 • Minsta gemensamma nämnare
 • Med utställningen Minsta gemensamma nämnare vill vi visa på den bredd som finns bland utövare inom glas. 5 konstnärer som alla arbetar med glas som konstnärligt medium men där uttrycken skiljer sig helt, den enda gemensamma nämnaren är materialvalet.
 • Petra Thorgren
 • Petra Thorgren är utbildad på bland annat Konstfack och KKH. Bor och har ateljé i Midsommarkransen utanför Stockholm. Har arbetat med skulpturala objekt, bruksföremål, installationer och gjutit fönster som utsmyckning. Blandar ofta material och tekniker.
 • Om verken: Tecken delas ibland in i tre genrer; förenklingar (ikoner), tecken som är logiskt tolkningsbara, och sådana som alltid måste läras in. Det intresserar mig hur betydelse uppfattas och mening bildas. Något av verken är delvis färgat med neodymium och skiftar därför färg beroende på ljuset i omgivningen.
 • Kristin Larsson
 • Kristin Larsson är glaskonstnär med rötter i den skandinaviska studioglasrörelsen.
 • Hennes praktik handlar ofta om att belysa maktstrukturer i samhället, gärna med en feministisk agenda och en ironisk underton.
 • Hon blandar ofta glas med andra material så som koppar, tenn och brons för att utmana sig själv och traditionerna inom glasvärlden.
 • Kristin har examen från Konstfacks kandidatprogram i keramik och glas och går för nuvarande på masterutbildningen Craft!
 • Om verken: Till Utställningen Minsta gemensamma nämnare har jag fortsatt att utforska materialmötet mellan glas och koppar. Jag vill experimentera med motståndet och samspelet mellan de två olika materialen. Jag är även på jakt av att fånga känslan av rörelse och liv i glaset och kopparen som materialen har i flytande form när jag arbetar med dom, men även känslan av tid och förfall. Skulpturerna är organiska, blänkande, äckliga men framför allt i ständig rörelse.
 • Ammy Olofsson
 • Ammy Olofsson tog masterexamen från Konstfack 2016. Hon har ateljé på Glasbolaget i Bro som är en glasstudio som hon driver tillsammans med Erika Kristofersson Bredberg.
 • Utöver sitt eget konstnärskap är hon också medlem i den feministiska glaskonstnärsgruppen BOOM!
 • Om verken: Jag jobbar ofta med kombinationen glas och elektronik och utforskar materialets egenskaper både från ett konstnärligt och ett tekniskt perspektiv. Koppar är en av få metaller som är kompatibel med glas, koppar är även den metall som oftast används för att leda ström i kablar eller på ett kretskort. I utställningen visar jag skulpturer med koppartråd i. Dessa är också elektriska kretsar där glaset utgör ett tredimensionellt kretskort. I filmen Variabelt motstånd har glaset fått ersätta en komponent i den elektriska kretsen – motståndet. När glas är smält leder det ström men när det svalnar och stelnar ökar motståndet i materialet mer och mer tills glaset till slut upphör att leda ström helt och istället blir en isolator.
 • Rasmus Nossbring
 • Rasmus Nossbring började som glasblåsare vid Reijmyre Glasbruk 2007 och arbetade där i produktion och med framtagning av konstglas åt glasbruket fram tills 2014 då han började sin utbildning vid programmet Keramik och Glas på Konstfack. 2017 tog han sin kandidatexamen från Konstfack och skapar sedan dess sina skulpturer och uppdrag i glashyttan STHLM Glas i Gustavsberg.
 • Om verken: I sitt arbete utforskar Rasmus vardagliga händelser såsom rutiner, drömmar och social dynamik. Som konsthantverkare är görandet i glashyttan en viktig del av processen och stor källa till drivkraft och inspiration för honom. Inför denna utställning har han arbetat med mötespunkter mellan gamla och nya hantverksmässiga traditioner och uttryck.
 • Yoko Yamano
 • Yoko Yamano's main occupation is mass-produced craft and everyday items in clear glass. Inspiration comes from people’s behaviors. She enjoys creating works with a noticeable but unforced human touch, like the slight distortion found in a single line pencil-drawing, that escapes calculated intention.
 • /
 • Yoko Yamanos huvudsakliga praktik handlar om massproducerat hantverk och dagliga föremål i klart glas. Inspirationen kommer från människors beteende. Hon tycker om att skapa verk med en märkbar men otvingad mänsklig beröring liksom linjen i en blyertsteckning, som med en lätthet förvränger men samtidigt porträtterar verkligheten.
 • Om verken: In “collect & scatter” I have tried to create works that lets people enjoy an accentuated play of light and shadow in their own environments. The patterns are made by shadows of wire-net projected through a glass object with varying thickness and refractive qualities. By entrusting the owner to decide how it is placed, the owner can individualize it by making it part of their unique compositions.
 • /
 • I "collect & scatter" har jag försökt att skapa verk som låter människor njuta av ett accentuerat spel av ljus och skugga i sina egna miljöer. Skuggornas mönster skapas av trådnät översatta till glas med varierande tjocklek och brytningsegenskaper. Genom att överlåta till ägaren att bestämma placeringen kan denne individualisera verket genom olika unika kompositioner.
plus
Lasse Frisk Utanför formen

 • Vernissage lör 12 jan 11-16
 • Lasse Frisk
 • 12 - 30/1 2019
 • Efter att ha haft förmånen att vistas i och studera olika kulturers keramiska konst och traditioner, främst i Indien och Mexiko, så har jag fått ett friare förhållningssätt till mina arbeten. Vad som är självklart att göra i en kultur kan kännas främmande i en annan. Just detta har inspirerat mig till arbetet i denna utställning som har namnet Utanför formen. Det har gett mig en frihet att skapa efter mina personliga erfarenheter och kunskaper.

plus
Ahlin & Lehtonen LOOP
12 jan - 20 feb 2019
Vernissage 12 jan 11-16
 • Vernissage lör 12 jan 11-16
 • Ahlin & Lehtonen
 • 12 jan - 20 feb 2019 I ÖVRE RUMMET
 • För sjunde gången är Ahlin & Lehtonen gästutställare på blås & knåda med utställningen ”LOOP”. De visar en cirkulär rörelse med "glas och ljus” samt leker med fjädrar förseglade i glaset, en LOOP.
 • Första gången Birgitta & Sirkka visade sitt sätt att arbeta med glas var 1985 med utställningen ”Speglat förseglat”, därefter kom ”Mitt i Prick” (1988), ”Fin i Kanten” (1994), ”Kross” (1998),”Hopp ut” (2005) och senast ”Varken eller..” (2012)

Det blåser i skogen
24 nov - 30 dec 2018
Vernissage, lördag 24 nov 11 -16
Julutställning med blås & knådas medlemmar skyltad av Synnöve Mork.
plus
FREDRIKA LINDER
Allt är nära, allt är långt ifrån
27 okt - 18 nov 2018
Vernissage, lördag 27 nov 11 -16
 • Allt är nära, allt är långt ifrån
 • Samspelet mellan ljus och glas intresserar Fredrika. Ett material som lyfts av ljuset och bär många kontraster och motsatser inom sig.
 • Hon arbetar med gestaltningar för publika miljöer. I platsspecifik konst värdesätter hon den kreativa dialog som uppstår mellan tanken, platsen och utförandet. I samspelet med glas och ljus, ofta i kombination med akryl, utnyttjar hon materialens immateriella värden och egenskaper och med dessa önskar hon gestalta kontrasten mellan det direkta och indirekta, det osynliga och synliga, lager och dimensioner.
 • Glaset har förmågan att ge mycket men ändå inte dominera. Fredrikas gestaltningar skapar kontrastfulla möten med det offentliga rummet och dess arkitektur. Arbeten som känns meningsfulla då de kommer många människor till del.
NILLA ENEROTH
FÄRG
6 - 24 okt
Vernissage 6 okt 11.00-16.00
 • Med färgerna vill Nilla ge glaset en expressivitet men samtidigt vill hon med de mjuka formerna och tyngden i materialet ge glaset dess lugn.
 • Nillas glas är okomplicerat och självklart. Attraktiva färger och former utgör basen i hennes produktion och hon vill gärna ge produkterna en funktion.
 • Här finner ni hennes serie Färgburkar. Burkarna är frihandsblåsta i underfång och överfångs teknik för att färga in glaset. Färgerna krängs över varandra i olika lager för att skapa djup mellan färglagren.
 • Nilla är utbildad vid Riksglaskolan i Orrefors och Beckmans School of Design i Stockholm. 1995 var hon med och startade Storsjöhyttan i Östersund där hon blåser allt sitt glas för hand enligt traditionella metoder. Nilla har varit medlem i Blås&Knåda sedan 2001.
plus
BOOM!
6 okt - 18 nov
Bokrelease 6 okt 11.00-16.00
 • BOOM! är en kvinnoseparatistisk glasgrupp som har som mål att skapa nya förutsättningar för en feministisk plattform inom konsthantverket glas. Vi vill bryta strukturer och normer, bredda synen på glas samt stärka framtidens glasscen.
 • Gruppen består av fem kvinnliga konstnärer Nina Westman, Erika Kristoffersson Bredberg, Matilda Kästel, Ammy Olofsson och Sara Lundkvist.
 • Nu släpper BOOM! sin andra bok Utgåva 2 - Empowerment En bok med dokumentation och recept hur en bygger en mobil glasstudio med illustrationer av Emma Rendel.
plus
Karol Zarbock
projektrum blås & knåda ocensurerad
15 sept - 3 okt
Vernissage lördag 15 sept 11.00 - 16.00
Jag visste redan som barn. Jag visste och andra anade. Då kunde jag inte sätta fingret på det men Idag är det lika självklart som att andas och äta. Jag får älska vem jag vill och jag får ligga med vem jag vill, jag får gifta mig och skaffa barn. Men det som, för mig är så självklart, har inte alltid varit det för andra, vissa ser det fortfarande som onaturligt och groteskt och de rättigheter som så många icke heterosexuella har kämpat för kan, och får-, aldrig tas för givet. Jag växte upp på landet, utanför en mindre stad och under en lång tid haglade glåporden över mig. Jag klädde på mig allt fler lager med masker och lögner och blev till slut en enda charad. Som vuxen känner jag mig säkrare och tryggare i vem jag är, men i vissa (om än väldigt få-) lägen åker maskerna på igen. Jag vill därför skapa ett rum där alla får vara sig själva, där jag delar med mig av erfarenheter och känslor, och blottar min hud så att du som betraktare kan ta del av vem jag är, men också ställa dig själv frågan vem du faktiskt är.
Cecilia Kraitz
Fire Walk With Me
15 sept - 3 okt
Vernissage lördag 15 sept 11.00 - 16.00
Jag har ett speciellt minne från när jag var 8 år gammal. Det är tidigt 1970-tal och pappa eldar i den stora kinesiska brännugnen uppe på Hallandsåsen. Det är höst och luften är krispig och klar. Röken bolmar ur skorstenen och veden knastrar. Pappa är fokuserad, lugn och glad. Jag tänker på det nu när jag börjar elda i min raku-ugn tidigt på morgonen. Elden tar sig fint och snart står en vacker eldkvast ur skorstenen. Fåglar kvittrar, solen börjar värma och en mjuk vind får träden att svaja. Jag är fokuserad, lugn och glad. Sommarens eldningsförbud gjorde dock att min tidigare planering havererade. En kort stund av panik och ångest över att inte hinna färdigställa utställningen drabbade mig. Men sedan läste jag om de brinnande skogarna. Elden förgör men skapar också nytt liv. Lyssnade på nyheterna om de nya växter och insekter som kommer efter bränder. Träd som växer som de vill och skapar starkare skogar. Ur elden till nya liv. Förändring. Ur ugnens tusengradiga hetta bär jag varsamt ur lågorna en vas med andra skiftningar än jag tänkt. Jag accepterar snabbt resultatet, gläder mig och blir lugn. Cecilia Kraitz, augusti 2018
plus
Karol Zarbock
Projektrum blås & knåda ATT ISCENSÄTTA EN DRÖM
25 aug - 3 okt
Vernissage 25 augusti 11-16
Att iscensätta en dröm: minst fem månader om året är mörkret och kylan snudd på outhärdliga och mitt liv är en ständig balansgång med hoppet om våren på den ena sidan och uppgivenhet och irritation över att vara född- och bo i – detta ogynnsamma klimat på den andra. Mitt enda sätt att hantera detta helvetesgap till vintrar är att resa bort – fysiskt, eller i tanken. I det här projektet bygger jag upp ett happy place, en värld jag kan stå ut med då Sverige är som mörkast. Men även hit hittar mörkret in och kontrasterar till det skira och finstämda med det makabra. Ocensurerad: har du någonsin funderat på vem du egentligen är? Funderat så hårt och intensivt att tanken fastnar – som när man upprepar ett ord så många gånger att det till slut låter fullständigt fel och all logik kring det är som bortblåst? Hur man än uttalar det tyr det sig främmande. Omättlig, omåttlig, sexuell, sensuell, tvetydig, tvärsäker, dekadens och blåmärken… Den här utställningen är ett försök till att skala bort fasaden och skapa och bjuda in till ett rum där allt kan och får hända.  
plus
Carin Nordling
Helt enkelt
25 aug - 12 sept
Vernissage 25 augusti 11-16
 • Helt enkelt
 • I den här utställningen har Carin Nordling kommit tillbaka till de enkla grundformerna.
 • Carin återupprepar en enkel mönsterdekor. Hon förenklar, genom att hitta en minsta gemensam nämnare för form, dekor och material. Färger som svart, vitt, grått och rost. Former som cylindrar och klot. Mönster som streck, cirklar, prickar och spiraler. Tillsammans blir det en helhet.
 • Carin Nordling har under sina 33 år som keramiker haft 5 separatutställningar på blås & knåda.
plus
Medlemsutställning
ROSA
2 juni - 19 augusti
Vernissage 2 juni 11-16
SOMMARÖPPET
Stängt söndagar & måndagar
Semesterstängt v.27 & v.28
 • STÄNGT:
 • Söndagar & måndagar fr.o.m 2 juni - 20 augusti
 • Nationaldagen 6 juni
 • Midsommarafton & midsommardagen 22-23 juni
 • v.27 & v.28
Tillie Burden
Internal Interiors on the Inside of The Middle
5-30 maj 2018
Vernissage 5 maj, 11 - 16
 • Genom använding av skulpturellt glas blir vardagens interiörer en symbol för och en reflektion över våra liv i en blandning av realiteter, halvsanningar och orealiteter.
 • Våra bostäder skaper förutsättningar för att odla de privata sidorna av oss själva. Inspiration hämtad från surrealism, symbolism används för att förmedla den poetiska och det lättsinniga, samtidigt som man visar hur ofta vår personlighets absurditeter många gånger forsätter att skapa våra egna alternativa versioner av sanning. Våra liv kan bara tolkas genom vårt eget filter och det kan både vara eller inte vara exakt eller korrekt.
 • Tillie Burden arbetar med glas som konstnärligt medium. Hon kommer ursprungligen från Australien och har studerat vid Monash University, Royal Academy of Art i Danmark och på Orrefors Glasskolan.
plus
Haidar Mahdi
RINGLA
14 april - 30 maj
Vernissage 14 april 11 - 16
 • Projektrum blås & knåda
 • Under perioden 14/4 – 30/5 intar Haidar Mahdi blås & knådas övre galleri. Han kommer att aktivera rummet med objekt samt jobba med lera på plats. Haidars verk närmar sig surrealism i färg och form och hans arbete driver till viss del med det barocka och överklassiga. Han skapar ornamenterade, demoniska världar i pärlemor och guld med materialet i fokus.
 • Artist statement:
 • My work is a happy but very stubborn creature. Like a big hippo with small, extremely short, dainty legs. Like the legs of a beautiful ballet dancer. I think it is a she – she varies from day to day. Regardless of gender, the creature has a small tutu that is far too skimpy. She is extremely happy.
Others may sometimes think she is annoyingly happy. She smells sweet – almost somewhat over-sweet. A little like the scent of vanilla – it can get too much. She dances and sings. If there is no music she creates her own. Everyone hears her delightful singing and her laughter. When she bounces forth with her soft yet elastic body she is a bundle of energy that spreads happiness, color and joy. Fireworks, glitter – there are sparks around this animal. Everything she touches turns into the most beautiful things. Her task is to fill the world with beautiful colors and harmony. In the evenings notes pour out of her gramophone, and the notes find their way around, so everyone can hear. When they reach your ear the notes are converted into what you want or what your soul needs.
The notes can fill a whole party. They can also fill the void left by someone who took love with them and disappeared. A sleepless soul wakes up from a sweet dream. That is what my work is like.
 • Projektrum blås & knåda har som mål att synliggöra det nutida konsthantverket, utveckla utställningsformatet; frångå klassisk galleriutställning och istället visa utställningar som utvecklas. Konsthantverk är kunskap och projektrummet blir en plats att visa processarbeten och föra samtal om konsthantverkets praktik.
plus
Inger Andersson
Vattenskuret
14 april - 2 maj
Vernissage 14 april 11 - 16
 • Vattenskuret
 • Efter uppdrag med flera offentliga gestaltningar i stor skala är jag tillbaka i eget obundet arbete. I en mer handgriplig formvärld har jag vattenskurit trä, sten och nylon och provar materialen tillsammans med glas. Det handlar om tidsskikt eller minneslager, sammanhang och språk, spegelbyggnader och last som färdas.
plus
Stay healthy y’all!
17 mars- 11 april
Vernissage 17 mars 11-16
 • Jag skaffar en odlingslott. Ingenting växer. Jag får göra det i keramik istället.
 • .
 • Linn Sjöstedt har sedan hon gick ut från Konstfack haft ateljé i Gustavsberg gamla porslinsfabrik. I stengodslera byggs både skulpturala och funktionella ting. Hennes första separatutställning kretsar kring ämnen som superfruits, lockelser och samhällets påtryckningar.
plus
HUSMANSKONST II
24 feb- 11 april
Vernissage 24 feb 11-16
 • Att kockar och matkreatörer numera ofta väljer att använda handgjorda bruksföremål i sin verksamhet är något vi naturligtvis tycker är välkommet och fantastiskt kul. Äntligen! vill man utbrista. All den kunskap och det engagemang som keramiker och glasblåsare i alla tider lagt på att deras verk ska vara lika sköna för ögat som för handen får nu välförtjänt uppmärksamhet.
 • Under sex veckor dukar vi upp exempel på just detta. En del har redan hittat sin väg till restauranger och hem, annat är alldeles nytt.
 • Sex medlemmar och två inbjudna konsthantverkare visar föremål för mat och dryck, föremål att använda och att älska.
 • De som deltar är :
 • Petra Klint, keramik
 • Mari Pårup, keramik
 • Jakob Danhard, keramik
 • Erika Lövqvist, glas
 • Anette Alsiö, glas
 • Gabriella Höglin, glas
 • Ann-Sofie Gelfius, keramik
 • Samir Dzabirow, keramik
plus
ASTRID SLEIRE
24 feb- 14 mars
Vernissage 24 feb 11-16
 • ASTRID SLEIRE
 • Den synlige horisonten
 • 24/2-14/3 2018
 • Vernissage 24 feb 11-16
 • Horisonten (fra gresk orizein, å begrense) linjen som skiller jorden fra himmelen. Mer presist er det linjen som deler alle retninger du kan se i inn i to kategorier, det som er på jorden og det som ikke er det. Mange steder er den sanne horisonten blokkert av trær, bygninger, fjell og lignende. Skillet mellom himmel og jord blir da kalt den synlige horisonten.(Wikipedia) Jeg har bygget små skulpturer som relaterer seg til størrelsen på hendene mine. Fra tynne skiver av leire er hver del modellert.Formene kan sees på som fragmenter som refererer til både arkitektur og natur. Jeg har råbrent de separate stykkene, glasert dem, og deretter stablet dem til å danne former med variasjoner som omfavner både høyde, bredde og dybde.Min intensjon er at installasjonen viser en situasjon av glaserte former og stabler som både er stabil og prekær. Astrid Sleire
plus
ALLRUM
3 - 21 feb 2018
Vernissage 3 feb 11-16
 • I samband med Stockholm Furniture & Light Fair 2018 presenteras samlingsutställningen “Allrum” i blås & knådas galleri.
 • Inger Andersson . Moa Andersson . Heidi Bjørgan . Karin Kakan Hermansson . Ivan Jelinek . Anna Kåks . Sven Möller . Maria Skärlund . August Sörenson . Hanne Mago Wiklund
 • Vernissage 3 februari 11.00-16.00
 • Mingel 8 februari kl. 15.00-20.00
plus
ÖVRE RUMMET, PLATT- IV
13 jan- 21 feb 2018
Vernissage 13 jan 11-16
 • Platt IV - Ljus & skugga Lek & allvar
 • Detta blir den fjärde och sista i vår serie av utställningar med glas och keramik för vägg och byggnation.
 • Utställare denna gång är Fredrika Linder och Elisabeth Henriksson, glas. Pernilla Jansson och Marie Beckman, keramik.
 • Vi välkomnar er också till ett mingel med utställarna den 8 februari kl 15 - 20
plus
Kristina Falck
13 jan- 31 jan 2018
Vernissage 13 jan 11-16
 • Vita berg och blå skogar.
 • Färgcollage
 • En lappteknik där platta lersjok eller byggda objekt får en form och sedan en färg.
 • Bitarna sätts samman till en komposition.
 • En bild.
 • Jag eftersträvar en poetisk känsla.
 • En skörhet och en tyngd.
 • Det handlar om:
 • Berg, skogar, sjöar, träd och vatten.
 • Stenar, mossa, sand och jord.
 • Himmel, gräs och barr.
 • Partiklar, strukturer och ytor.
 • Skiftningar av ljus och mörker.
 • En saga.
plus
NEIL BROWNSWORD
28 okt -19 nov 2017
Vernissage 28 okt 11-16
 • Factory
 • For centuries, the six towns that constitute the city of Stoke-on-Trent, the centre of ceramic production in the UK, have shaped both its economic and physical landscape through the manufacture of ceramics. In Britain during the 18th century, ceramic industrialisation developed a phenomenal concentration of specialist knowledge via systems of segregated labour. Yet in recent decades, pressure to compete globally has significantly contributed to the geographic displacement of these skills and the closure of many historic sites of manufacture. Factories that have survived the impact of globalisation, collectively employ over 7000 people and provide one quarter of all ceramics-based jobs in the UK. Stoke-on-Trent has been described as an ‘industrial city in a post-industrial age’.
 • Factory reflects upon this period of industrial change. Through film and the installation of appropriated remnants salvaged from former sites of production Brownsword articulates narratives of place, labour and skill. Post-industrial discard which retains within its fabric trace of actions or deliberate defacement, is appropriated into taxonomies as a means of heightening value and reinvigorating obsolescence. Factory attempts to question the value and relevance of embodied practices that have been displaced through globalisation and remain marginalised in the very nation where the industrial revolution began.
plus
Ylva Wilhelmina Franzén
Kärnor ur antropocen
7-25 okt
Vernissage 7 okt 11-16
 • Titeln 'Kärnor ur antropocen' anspelar å ena sidan på tanken att mänskligheten i modern tid har antagit karaktären av ett slags eroderande naturkraft och å andra sidan på den konkreta tekniken att borra djupt ner i litosfären för att samla in data om jordens historia. I relation till dessa två sidor har verket tillkommit som ett gestaltningsexperiment – hur skulle ett framtida geologiskt borrkärnearkiv från antropocen kunna se ut och tolkas konstnärligt?
 • Ylva Wilhelmina Franzén är utbildad vid Konstfack med en masterexamen i Keramik och glas 2006. Ylva är bosatt i Stockholm och har sin ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik. Hon har haft en rad separatutställningar, utfört flera offentliga utsmyckningar och är representerad i bl.a. Nationalmuseums samlingar. Hon har även erhållit ett flertal stipendier, senast Sveriges bildkonstnärsfonds projektbidrag 2015 för ett samarbete med textilkonstnären Jenny Bergman.
PLATT III – RELIEF
7 okt - 19 nov 2017
Vernissage 7 okt 11-16
 • Ann Britt Amba Haglund
 • Carin Nordling
 • Barbro Johansson
 • Mari Pårup
 • Att keramik och glas är passande material i byggnader är något som är känt sedan mycket länge. I utställningsserien PLATT vill vi uppmärksamma några av dagens konstnärer som på olika sätt uttrycker sig genom dessa material.
plus
Eleonor Boström
Secret ☻ Place
16 sept - 4 okt
Vernissage 16 sept 11-16
 • I Secret ☻ Place’ vänder Eleonor Boström upp och ner på sina karaktäristiska funktionella hundskulpturer. Det är ett utforskande i att tänja gränsen för vad funktion kan vara och stundtals även tappa bort den. Ett samtal mellan det givna och det irrationella. Som en gammal trogen golden retriever klädd i en skrikig overall. Skålen, kaffekoppen och fatet agerar tomma pappersark, där hunden iscensätts i en rad experiment med porslin, färg och päls. 
 • Eleonor tog sin kandidatexamen på Konstfack 2010 och är bosatt och yrkesverksam i Stockholm samt i San Francisco. Eleonor har tidigare ställt ut i Sverige, England, USA och Japan. Hon är sedan 2011 medlem i Blås & Knåda, där hennes kollektion av funktionella keramikhundar finns att köpa.
 • Se mer eleonorbostrom.com och Instagram @eleonorbostrom
plus
PLATT II- STANDARD
26 aug - 1 okt
Vernissage 26 aug 11-16
Vi inleder hösten i Övre galleriet med utställningen PLATT II – STANDARD, keramik inom inredning och arkitektur. Medverkande utställare presenterar hur de på olika sätt arbetar med standardkakel som utgångspunkt. Utställarna är blås & knådas medlemmar och inbjudna gäster. Åsa Jacobson Erika Lövqvist Eva Kai Lena Andersson Att keramik och glas är passande material i byggnader är något som är känt sedan mycket länge. I utställningsserien PLATT vill vi uppmärksamma några av dagens konstnärer som på olika sätt uttrycker sig genom dessa material.
plus
Linda Karlsson
All those happy faces
26 aug - 13 sept
Vernissage 26 aug 11-16
 • All those happy faces
 • When the Rainbow Hugger meets the Survivor, the evil stops.
 • When their eyes meet in the portal the magic starts.
 • The crying ends and all is healing.
 • Warriors take a deep breath before starting up again.
 • It´s a beginning. A beginning with a lot of feelings, true or not.
 • Simultaneously as the Black Swan swims in the sea of tears, the Rainbow escapes.
 • Flowers becomes weapons and tears are flooding.
 • The fakes comes and goes.
 • Truth is still the key. The key.
 • The key to the magic land of happiness.
plus
BLÅTT
27 maj - 19 aug 2017
Vernissage lördag 27 maj, kl 11-16.
Välkomna till en medlemsutställning i sommarens alla toner av blått. Öppettider t.o.m. 19 aug: tis-fre 11-18 lördag 11-16 STÄNGT: ALLA söndagar & måndagar nationaldagen 6 juni midsommarafton & midsommardagen 23-24 juni
MAYA STRANDBERG
29 april - 21 maj 2017
Vernissage lördag 29 april, kl 11-16.
 • SPIRA
 • Ibland så vet jag, att detta kluster djupt där nere i jord och vittring, under trampade tårar, svart och gungande, spänner oss samman. Och jag lyfter min spira.
 • Maya Strandberg jobbar formundersökande med skulptur i lera. Sammanflätade, hoptvinnade och ringlade lerväggar är här uppbyggda och ihopsatta till abstrakta organiska skulpturer. Skulpturerna kan associeras till uppgrävda artefakter, reliker och förstenade eller naturliga formationer. Leror har blandats och skiktats, spruckit upp och fallit av. Svarta kantiga plattor är staplade på varandra och de antropomorfa skepnaderna står sida vid sida med geometriska/arkitektoniska skulpturer.
 • Mayas skulptur speglar en fascination för det arkaiska – verken tycks, från det att de bränts, ha blivit besjälade med en uråldrighet som stått emot tidens tand under eoner. Men det finns också en antydan till en egen själ, en egen vilja hos objekten. Som om de själva, snarare än konstnären, strävade mot sin slutliga form, men i sin otillräcklighet misslyckats med att nå idealbilden. I denna otillräcklighet lyckas de kanske istället väcka ömhet hos betraktaren.
 • Maya Strandberg är utbildad vid Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, i Göteborg, där hon 2009 tog sin masterexamen. Sedan några år tillbaka är Maya bosatt och verksam i Stockholm med ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik. Hon har haft en rad separatutställningar och är inköpt av bl.a. Statens Konstråd. Hon har även erhållit ett flertal stipendier, senast 2015 då hon fick Sveriges bildkonstnärsfonds tvååriga arbetsstipendium.
GERTRUD BÅGE i ÖVRE RUMMET
29 april - 21 maj 2017
Vernissage lördag 29 april, kl 11-16.
 • Mitt i livet, vid 37 års ålder, lämnade Gertrud en tjänst som forskare vid Stockholms Universitet och började istället på Konstfacks keramik o glaslinje. Det blev ett beslut som ledde till en helt ny och lång yrkeskarriär. Efter 40 år i yrket har Gertrud nu bestämt sig för att vid årsskiftet stänga verkstaden på Österlånggatan i Gamla Stan och gå i pension.
 • En fast punkt för Gertrud har varit blås & knåda. Här har vi haft glädjen att kunna visa hennes vackra bruksföremål. Sedan några år har Gertrud ägnat sig åt otaliga glasyrexperiment på stengodsfat och det är ett antal av dessa fat vi presenterar i Gertruds Grande Finale.
 • Varmt välkomna!
plus
Ida Karlsson i Övre rummet
1 april - 26 april
Vernissage lördag 1 april, kl 11-16.
 • Ida Karlsson är stipendiat på blås & knåda under 2017 och visar nu sin film från sitt kandidatarbete på konstfack.
 • Att skapa sig själv
 • Jag har jobbat med identitet och självbild, och undersökt bland annat min syn på mig själv, och det ständiga sökandet efter den bättre versionen av sig själv.
 • I arbetet visualiserar jag mina funderingar och reflektioner kring detta ämne, genom att bygga med lera och andra material på min egen kropp. Det är en performativ process som kretsar kring en ung individ i dagens samhälle. Och om att skapa sig själv.
 • Allt jag gör, tänker och känner formar och utvecklar mig. Min identitet är en produkt av mitt liv, och är under ständig förändring. Varje ögonblick räknas.
plus
IVAN JELINEK
1 april - 26 april
Vernissage lördag 1 april, kl 11-16.
 • Ivan Jelinek at blås & knåda
 • Ceramic artist Ivan Jelinek was born in 1951 in Prague where he grew up. He trained in ceramics at what is now the Academy of Arts, Architecture and Design in the Czech capital and has worked professionally with ceramics since 1971.
 • Ivan Jelinek’s teapots, jugs, sugar bowls and other ‘tableware’ are not exactly everyday utensils, hidden away in kitchen cupboards. They are made from high-quality porcelain covered with a glaze to which silver or gold is applied. By exaggerating the shape and the movement of the contours, these ‘domestic’ items have become sculptures with recognizably human traits. The spout of a pot sometimes hangs a little listlessly to one side, while another such spout flirts with the jug next to it. Ivan Jelinek models them all with a great sense of love and he presents them to the public in a context that he also models himself.
 • Sweden first became aware of Ivan Jelinek’s unique ceramic gifts when he took part in an international exhibition of art ceramics at blås & knåda in 2014. Such was the impression he made that Sweden’s most prestigious collection of crafts and applied arts, the Nationalmuseum in Stockholm, purchased one of his works for the museum’s permanent collections.
 • blås & knåda is proud to be able to present a solo exhibition featuring the unique ceramic art of Ivan Jelinek.
plus
‘Under bar himmel’ Maria Zetterstrand
11 mars - 29 mars
Vernissage lördag 11 mars, kl 11-16.
 • Maria Zetterstrand har varit verksam i Stockholm sedan 1996 i arbetskollektivet Kapsylen på söder. Hon har tidigare visats på bl.a på Eskilstuna konstmuseum, Keramiskt center i Höganäs, Galleriformat i Bergen, Sadelmakarlängan Österbybruk. Formgivit en minnesplats på uppdrag av Oskarshamns flygplats tillsammans med Kristina Levén. Även medverkat i Stockholm Furniture fair med KHVC.
 • Hennes konstnärliga arbete kretsar kring utforskandet av objekt i relation till sin omgivning. Naturen bara är, det ligger i dess självklarhet att vad som spirat förmultnar ner och dör för att ge kraft och liv åt kommande växtlighet. Tiden är flyktig och omöjlig att stoppa. Jag söker det ogripbara, skuggorna och fragmenten. Det som i sin faktiska form är mjukt blir förstelnat, där, i just den stunden förevigat. Små förskjutningar av det välbekanta. Inre natur möter yttre natur, det grova mot det sköra. Det fragmentariska ändrar karaktär, förstoras och förminskas i förhållande till varandra och det omgivande rummet. I dess beskaffenhet formuleras en gestaltning.
plus
No two alike II, HEIDI BJØRGAN
18 feb - 8 mars 2017
Vernissage lördag 18 februari, kl 11-16.
 • No two alike II
 • “I am making pots for art's sake, God's sake, the future generations, and for my own satisfaction,” hevdet den eksentriske, amerikanske keramikeren George Ohr (1857–1918) for over hundre år siden. Fram til slutten av 1970-tallet var hans publikum særdeles beskjedent, og hans arbeider kunne bare ses i en garasje i hjembyen Biloxi. Siden har situasjonen endret seg, og hans egen spådom ”but when I am gone my work will be prized, honored, and cherished”, har blitt en realitet. Heidi Bjørgans utstilling kan ses som et bevis på dette. Sommeren 2013 dro hun på studietur til Biloxi, og møtet med George Ohrs originale kunst har satt tydelige spor. Ikke bare er tittelen et sitat fra Ohr, men verkene er også klart inspirert av hans ekspressive formspråk. Særlig i perioden 1895–1910 laget The mad potter from Biloxi, som han kalte seg selv, keramikk som skilte seg fra alt annen på den tiden. For ham var det ikke et mål å skape to identiske arbeider, så begreper som perfekt og ensartet hadde ingen mening. Mange av vasene hans ser ut som om de har smeltet i ovnen, krukkene har kanter som bukter og krøller seg, og fargene er et kapittel for seg. Ikke minst bruken av metalliske og lysende glasurer var sjokkerende.
 • I sine nye arbeider går Heidi Bjørgan i aktiv dialog med Ohrs kunst og ikke minst hans måte å arbeide på. Det handler ikke om å kopiere, i alle fall ikke i betydningen av å lage noe sekundært og annanrangs slik vi vanlegvis tenker om kopier i dag. Kanskje heller å tilføre, eller kopiere i ordets mer opprinnelige betydning. Det latinske uttrykket copia kan bety forråd, lager, inventar og arkiv; det vil si noe positivt. Når man skulle forføre med sin talekunst, anbefalte de gamle retorikerne å utvikle copia. Det innebar å reprodusere de beste mønster og format man i den gitte situasjonen hadde for hånd.
 • Ohr har blitt Bjørgans forråd og forbilde, og dialogen har ført hennes kunst i en ny og mer ekspressiv retning. Saftige farger og svulmende former åpner for en sensualitet som ikke har vært der tidligere. Mange av objektene har klare referanser til kvinners kropp. Selv om dette representerer noe nytt og annerledes i hennes kunstnerskap, kan vi samtidig se en kontinuitet. Tidligere brukte hun gjerne funne former og readymades, og også i disse nye arbeidene har hun basert seg på ”lån”. Men i stedet for masseproduserte ting, har hun fått en utlært dreier til å lage perfekte, hånddreide bruksformer som hun så har deformert og omarbeidet til skulpturelle objekter. Slik sletter hun sporene etter alle opplærte ferdigheter, og finner opp nye teknikker som gir andre effekter. Arbeidsmetoden er kort og godt å gjøre alt det som i teorien ikke skal kunne la seg gjøre, som å blande glasurer, leiretyper, osv., som ikke kan blandes, og å utsette verkene for en behandling der risikoene for ”feil” er store, som å mikse med temperaturer og brenne et objekt tre til fem ganger. En sprekk får være en sprekk med uttrykk og ikke en feil. Hun tilfører og tar vekk helt til resultatet i hennes øyne blir interessant.
HUSMANSKONST I ÖVRE RUMMET
18 feb - 29 mars 2017
Vernissage lördag 18 februari, kl 11-16.
 • Att kockar och matkreatörer numera ofta väljer att använda handgjorda bruksföremål i sin verksamhet är något vi naturligtvis tycker är välkommet och fantastiskt kul. Äntligen! vill man utbrista. All den kunskap och det engagemang som keramiker och glasblåsare i alla tider lagt på att deras verk ska vara lika sköna för ögat som för handen får nu välförtjänt uppmärksamhet
 • Under fem veckor dukar vi upp exempel på just detta. En del har redan hittat sin väg till restauranger och hem, annat är alldeles nytt.
 • Sex medlemmar och två inbjudna konsthantverkare visar föremål för mat och dryck, föremål att använda och att älska.
 • Medverkande är: Nilla Eneroth, Lena Ljungar, Carin Nordling, Lisa Ottebring, Annika Sebardt, Bissa G Segersson, Karin Bengtson och Rikard Palmquist
plus
‘BAKGÅRD’ Pernilla Jansson
28 jan - 15 feb 2017
Vernissage lördag 28 januari, kl 11-16.
 • Utforskandet av objekt i vardagen är återkommande i Pernilla Janssons arbete. Ofta fångar hon upp inredningsdetaljer vilka hon plockar ut ur sitt sammanhang och ger nytt liv. Hon experimenterar med och undersöker objektets ursprungliga uttryck, tillstånd och dess material.
 • Lekfullhet och poesi är två komponenter i Pernillas arbete och man känner igen -men ändå inte.
 • Inför utställningen Bakgård har Pernilla fokuserat på ytor, strukturer och ting hon möter på väg från ytterdörren till verkstaden, saker som veden, sparat bra-att- ha material och rep.
 • Objekten är främst tillverkade i lera samt relieftryck i papper. Hon har således undersökt uttryck och likheter materialen emellan.
 • 2007 tog Pernilla sin magisterexamen på Konstfack och är sedan dess bosatt och yrkesverksam utanför Smedjebacken i Dalarna. Pernilla fick Dalarnas Landstings kulturstipendium för yrkesverksamma 2016 och har tidigare ställt ut både i Sverige och runt om i Europa.
 • Bakgård är Pernillas första separatutställning på Blås och Knåda.
plus
‘PLATT’ I ÖVRE RUMMET
7 jan - 15 feb 2017
Vernissage lördag 7 januari, kl 11-16.
 • Vi inleder 2017 i Övre galleriet med utställningen Platt där vi fokuserar på keramik och glas inom inredning och arkitektur. Utställarna är blås & knådas medlemmar och inbjudna gäster.
 • Cecilia Kraitz
 • Magdalena Nilsson
 • Ylva W Franzén och Jenny Bergman
 • Hedvig Hammarberg
 • Att keramik och glas är passande material i byggnader är något som är känt sedan mycket länge. Vi vill nu uppmärksamma några av dagens konstnärer som på olika sätt uttrycker sig genom dessa material.
 • Temat Platt återkommer med två utställningar hösten 2017.
plus
Maria Johansson ‘Nor Than No’
7 jan - 25 jan 2017
tis-fre 11-18. lör 11-16. sön 12-16
 • Maria Johansson samlar, letar, demonterar, konstruerar, kombinerar, integrerar, arkiverar och använder igen. Materialens egenskaper och kvalitéer är utgångspunkten. Hon fascineras och influeras av händiga och uppfinningsrika personer från uppväxten i den lilla byn Nordanå i södra Halland. Maria har sedan 2009 en magisterexamen från Konstfack, institutionen för Keramik & Glas och verkar i Stockholm med ateljé i Gustavsberg.
 • Skulpturerna som kallas för Föremål, både hyllar och kritiserar det materiella samhället. Föremålen har ingen funktion i praktisk mening. "Jag designar inte funktion, utan tankar om funktion." Maria vill få oss att se på vardagsföremål med en ny blick och fundera på hur och vad vi konsumerar.
 • I utställningen Nor Than No, knyter Maria an till uppväxten på landet. Cykelservice, jakttroféer, kvalitetsverktyg, samlingar, renoverade fotogenlampor, klarblåa himlar, omsorgsfulla gardinupphängningar, uppfinningar och olika maskiner. Återvunna delar sätts samman med glasdelar, i nya oväntade kombinationer. Föremålen bär på berättelsen om klassresan; från uppväxten i arbetarklass, till det nya livet och det inte helt okomplicerade mötet med kultursfären.
 • Blås och knåda har visat Marias verk under tre samlingsutställningar tidigare. Nor Than No är hennes första separatutställning på blås och knåda. I utställningen visas nästan uteslutande nyproducerade verk.
 • Maria Johansson har tidigare visats på Falkenberg Design Museum, The Glass Factory, Two Little Birds, Flygeln vid Fullersta Gård och Teater Galleriet. Hon har deltagit i Ung Svensk Form två gånger och nominerades till Design S 2015 i kategorin Konsthantverk och hantverk. Även medverkat i samlingsutställningar bl.a på Form Design Center, Stockholm Furniturefair, Stockholms Stadsmuseeum, Göteborgs Konsthall, ArcDes, Konsthantverkarna och Kaolin. Samt internationellt i London, Gdynia, Prag, Tokyo, Bergen och Taipei.
plus
JULUTSTÄLLNING
26 nov - 30 dec 2016
Vernissage lördag 26 november, kl 11-16.
 
 • SMÅTT OCH STORT
 • LITEN GRAN PÅ STOR FOT
 • JULUTSTÄLLNING PÅ BLÅS & KNÅDA
 • Curerad av Anna Kraitz och sponsrad av Källemo
 • Anna Kraitz är formgivare som arbetar med möbel och produktformgivning.
 • Från tekoppar till soffor.
 • Välkommen att hitta fantastiska julklappar till dig själv eller nära och kära!
Linda Jansson Lothe, SPUNK
29 okt - 20 nov 2016
Vernissage lördag 29 oktober, kl 11-16.
 • Utställningen invigs kl 13.00 av Lars Elton, norsk konstkritiker.
 • Tack till Norska ambassaden i Stockholm!
 • Spunk(från engelskan: Spunk is defined as courage or the ability to carry on with good cheer and strong heart.)
 • Linda Jansson Lothe är född i Göteborg och bor i Oslo. Utbildad i både Sverige och Norge.
 • Till denna utställningen har Linda Jansson Lothe inspirerats av huvudstadens storslagna charm. Det överdådiga, pompösa, franska låneord och adel. Detta har resulterat i en rad bonbonjärer av porslin och med lock av glas ( blåsta i samarbete med glaskonstnär Vidar Koksvik) Locken som en konsekvens av uttrycket ”att lägga lock på”, där det finns ting som inte tål dagens ljus.
 • Utsidan är täckt av en vit "terra sigillata", en finkornig engobe som ger en äggskalsliknande yta, formerna har färgrik dekor på insidan. Betraktaren kan se dekoren genom locken.
 • Lothe visar också porslinsfigurer, inspirerade av det dekorglada Meissen porslinet. Hon är intresserad av dualismen i tillvaron, att det skojiga också är trist och att det vackra också kan vara frånstötande.
plus
Anna Lena Kauppi, Grönt glas- Viride vitrum
08 okt - 26 okt
Vernissage lördag 8 oktober, kl 11-16.
 • Anna Lena Kauppi har blåst glas sedan 1990 och startade Storsjöhyttan 1995 tillsammans med Nilla Eneroth och Ulla Gustafsson.

 • Det som fick Anna Lena att fastna för glaset var hettan och hantverket och få arbeta oberoende med att driva en glashytta utanför de stora industrierna. Anna Lena skapar glaset från idé - genom hela processen i hyttan och sedan graverar och dekorerar hon det fram till sitt eget uttryck. Hon går bakåt i historien via gamla tekniker för att röra om och utmana traditioner och att göra dem till sina. Arbetet i glashyttan innebär för Anna Lena en stolthet och en ständig fascination för materialet.

 • Anna Lena bygger här upp ett verk av delar som skapar bilder och sedan blir delar igen. Konst och konsthantverk behöver inte vara svårbegripligt, det kan få vara vackert, enkelt, dekorativt och begärligt.

 • Viride vitrum är latin för Grönt glas och anspelar på växtnamn. I Anna Lenas värld är det en slags punkig art nouveau som växer fram.

plus
MARIE BECKMAN ‘LARGO’
17 sept - 05 okt
Vernissage lördag 17 september, kl 11-16.
 • I Maries arbete är spelet med ljus och skugga alltid närvarande, en försiktig vinkling av ytan fångar upp ljuset annorlunda och skapar en ny ton. Den bestämda linjen som tycks teckna fram formen är också karakteristisk. De nya objekten är sprungna ur arbetet med de vaser Marie  fördjupat sig i de senaste åren. Det geometriska, rytmiska relieferna har nu släppt den runda kärnan, glasyren har fått stå tillbaka för ett naknare uttryck i bara lerans färg och yta.
 • Marie har efter sin utbildning i bl.a Bergen arbetat i sin verkstad utanför Skara. Hon är medlem i blås & knåda sedan 1992 och detta är hennes femte utställning i galleriet.
 • Sensommar 2016
 • Det är nu ganska precis 37 år sedan jag och leran inledde en daglig relation. Nästan 40 år är en lång tid i ett yrke men det är inte så det känns. Varje dag är en ny dag.Relationen är, liksom de flesta, inte alltid utan gnissel. Arbetet med denna utställning har många gånger varit motigt och svårfångat. Släpp sargen, var naken, var min uppmaning till mig själv. 
 • Jag tror att jag till sist gjorde det och fann en ny öppning i relationen, den tålmodiga leran. Resultatet blev Largo, en utställning som växt fram långsamt. // Marie B
plus
FLORA & FAUNA I ÖVRE RUMMET
27 aug - 05 okt
Vernissage lördag 27 augusti, kl 11-16.
 • Maria Cotellessa
 • Margon Lindberg
 • Eleonor Boström
‘WONDERS’ SARA LUNDKVIST
27 aug - 14 sept
Vernissage lördag 27 augusti, kl 11-16.
 • Dom senaste fyra åren har Sara jobbat professionellt inom studiobaserat konsthantverk med bas i Stockholm. Hennes experts ligger i görandet där hon främst använder sig av glas som material, med en bredd från glasblåsning till glasgjutning.
 • Saras konstnärskap kretsar kring ett forskade inom olika fenomen och faktorer inom materiella kulturer där hon använder sig av konsthantverk för att undersöka och förstå våra relatoner, betydelser och traditoner till ting med sociala aspekter ur ett ickenormativt perspektiv.
 • Som konsthantverkare har Sara ett intresse av att studera och förstå materiella kulturer och kreativa tillvägagångssätt som ofta ifrågasätts av sin autenticitet, värdering och estetik där Sara i sin praktik frågesätter normstrukturerna inom hantverks och konsthantverksscenen.
 • Sara gör konstnärliga undersökningar genom materialets möjligheter där föremål och saker bär på en djupare betydelse och värde beroende på vad vi laddar dem med, värden som även kan vara övernaturliga och magiska.
 
plus
SOMMARUTSTÄLLNING, GRÖNT
4 juni- 21 aug
Vernissage lördag 4 juni, kl 11-16.
Samlingsutställning med våra medlemmar!
plus
Gunnar Kaj skapar vårveranda
29 april - 29 maj
Kvällsvernissage 17-20 fredag 29 april.
Odlingsåret utomhus har knappt börjat, men inomhus är det redan vårgrönt och fint på fönsterbrädan! Att vårda sina krukväxtvänner inomhus är inget oviktigt tantpyssel att fnysa åt. Det är en överlevnadsstrategi att i sitt hem odla skönhet, liv och närhet till naturen, att tillverka syre, att dagligen se växtkraft in action. Välkommen till en växtälskares paradisplats, ett grönt och blommigt rum, där medlemmarnas krukor och skålar samspelar vackert, roligt eller oväntat med det växande. Välj gärna ut en bit av den gröna inomhusträdgården att ta med hem efter utställningen, växtlighet och konsthantverk i skön förening ingår i priset. Gunnar Kaj
plus
ULLA FORSELL ‘Så som i en spegel’
29 april - 29 maj
Kvällsvernissage fredag 29 april 17-20
Jag tänker på gamla Persiska trädgårdar ”Inhängnade Paradis”. Svanar som speglar sig i dammen . Stenläggningar och fragment av tegelmurar. Exotiska djur och växter. Blått vatten och varmt solljus. Ett hav av färg. En form som upprepes och upprepas så som i en spegel. Välkommen till en drömmares trädgård! //Ulla Forsell
plus
Eva Zethraeus INRE NATUR
9 - 27 april 2016
Vernissage lördag 9 april, kl 11-16.
Bakom det som till synes verkar vara ett kaotiskt universum visar sig allt vara format av en hemlig kod eller lag. 
Vad är harmoni och varför är vissa former mer tilltalande än andra? Skulpturerna är resultatet av ett pågående undersökande arbete. Det som undersökts är både form och den komplicerade keramiska processen. Inför utställningen har Zethraeus fokus legat på det Gyllene Snittet och på Fibonacci seriens återkommande i naturen. ”And thou shalt know that law /…/ established the inner nature of all things alike” (Pythagoras)
plus