Kaos kontra Kategorisering, Elisabeth Ottebring 
18 sept - 6 okt
Vernissage 18 september 2021, kl 11-16
  • Kaos kontra kategorisering.
  • Att leva i kaos är stressande, varje sekund innebär nya intryck och beslut.
  • I strävan att förstå och förutse skeenden i vår omvärld har människan skapat olika paradigm, teorier om både materia och andlighet. Positivismen baserar sina slutledningar på fakta. Vart letar vi efter dessa fakta och hur länkar vi sen ihop dem till ett teorem, en världsåskådning?
  • Djup och konstrast i samspel med ett generöst naturligt formsökande har lyst igenom arbetet under åren. En ständig utveckling och undersökande gör resan lång och händelserik. Att ha ögat vaket och redo att upptäcka tillfället då uttrycket/anden skiner igenom och ger formen liv är essentiellt.
  • Elisabeth Ottebring är keramiker från Stockholm med ateljé på södermalm.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?