GALLERIET Malin Ida Eriksson
18 mars - 12 april
Vernissage 18 mars 11-16 2023
  • MINNESMÄRKEN
  • Traditionellt är ett minnesmärke en offentlig skulptur och ofta står den för att markera en historisk händelse. Detta för att ge inblick i något som passerat, som vi bör bära med oss framåt som en påminnelse om något viktigt. Malin Ida Erikssons skulpturer är ett minne av det som hör dåtiden till men som inte nödvändigtvis anses vara en stor historisk händelse. Skulpturerna står som minnesmärken för en tid, en plats, en händelse och blir därför ett monument av förfluten tid.
  • I Malin Ida Erikssons utställning Minnesmärken presenteras ett urval av skulpturer som är en del av ett större projekt med titeln När tid blir form: Monumenten. I detta arbete har Malin genom keramiska tekniker skapat en metod för att hitta nya former till skulpturer. Skulpturerna kommer från tuschteckningar som i sin tur kommer från torra obrända ringlade kärl i lera som fyllts med vatten färgat av tusch. Lerans starka önskan att återgå till sitt plastiska tillstånd skapar spänningar i kärlen som slutligen spricker. Det svartfärgade vattnet rinner ut på ett vitt papper och skapar en slumpmässig bild som sedan översätts från det tvådimensionella på pappret till det tredimensionella i leran. De ringlade kärlen använder Malin som verktyg likt en målare använder sina penslar och skulpturerna står kvar som monument – som minnen av den tid som passerat.
  • Det genomgående temat i Malin Ida Erikssons arbete kretsar kring tankar om tidens gång och livets förgänglighet.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?