GALLERIET, LIKA OLIKA
29 okt - 19 nov 2022
Vernissage 29 oktober 11-16 2022
  • Stina Neander
  • LIKA OLIKA
  • Stina Neander är keramiker sedan 30 år, verksam i Stockholm och i Hälsingland. Hon är utbildad genom lärlingsskap, kurser och eget hårt arbete.
. Här berättar Stina om utställningen: Den här utställningen handlar om upprepning. Av den enkla runda formen. Med variation. Jag har drejat skålar i 4 olika storlekar. Dessa har jag bemålat med engober (tunn lerslamma med någon färgande oxid i) och glasyrer av varierande slag. Jag har lagt dem i olika lager och kombinationer, olika tjocklekar och konsistenser. Sedan bränt dem och letat efter färger, skimmer och skiftningar som tilltalat mig. Först var jag ute efter orange och och rött inspirerad av hösten. Men under arbetets gång upptäckte jag att jag tyckte mer om det grå, blågrå och bruna tonerna. Som hösten när den går mot vinter, eller som den förmultnade mörka jorden och den svala himlen ovanför. Som avslut och väntan på något nytt. Jag valde att följa det spåret. Jag har jobbat med 5 olika engober infärgade med tex järn eller mangan, eller gjorda av naturlig lera. På engoben har jag lagt en eller flera glasyrer. Ofta en Chun eller Nukaglasyr som innehåller mycket aska. Dessa kommer från den asiatiska traditionen. Ibland har jag bränt en skål flera gånger med nya glasyrlager ovanpå. Variationsmöjligheterna är nästan oändliga och utforskandet har varit mycket spännande. Jag har också undersökt skålens tyngd och form. Jag har vägt, drejat, mätt, bränt, känt, tittat och antecknat. Strävat efter en viss form och en viss känsla. Hur den ligger i händerna, dess siluett över bordet. De flesta skålarna är reduktionsbrända i gasugn (några i vedugn) till 1280-1290 grader. Med eldens hjälp har jag skapat ett syreunderskott som påverkar färgen och uttrycket på både lera och glasyr. Några är brända i vanlig elugn till samma temperatur men utan reduktion. 168 stora skålar har jag gjort under den här processen. Några  av dem kan ni se här.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?