Galleriet, Nina Westman
16 mars - 10 april 2024
Vernissage 16 mars 11 - 16
  • Grit
  • Det finns inte någon riktigt bra översättning för Grit på svenska men betydelsen är beslutsamhet, vilja, uthållighet. Att inte ge upp trots motgångar. Att bli vid och se varje motgång och misslyckande som ett sätt att lära.
  • Ursprungligen kommer grit från den amerikanska psykologen Angela Duckworths forskning. Hon beskriver grit som en blandning mellan uthållighet, att hålla fast vid långsiktiga mål och att vara självdisciplinerad och inte ge upp trots motgångar.
  • Som konstnär och konsthantverkare behövs grit. Stora omkostnader för tillverkning och ateljé, inget skyddsnät vad gäller socialförsäkring då konstnärer och konsthantverkare tjänar minst av alla och dessutom återinvesterar så mycket i verksamheten att den beskattningsbara lönen som ska vara till grund för den sjukpenninggrundandande inkomsten är låg och därmed får vi knappt någon ersättning vid sjukdom. Eller pension.
  • Men vi fortsätter ändå. Vi har grit.
  • Grit betyder också sand, som är den huvudsakliga beståndsdelen i glas.
  • Utställningen Grit är inte en renodlad retrospektiv utställning men vi möter verk som blivit till under några år fram till idag.
  • Ninas arbete kretsar genomgående runt begrepp som power, girlpower, och vi får möte symboler, eller ikoner, som återkommer ofta; hjärtat, hjärnan och knytnäven. Och det kvinnliga bröstet. En upprorsmakare och rebell, en livgivare och symbol för mödraskap. En komplex symbol att arbeta med då dess representation och sätt att exponeras på går hand i hand med synen på den kvinnliga kroppens agens och sexualiseringen av den. Men som slutgiltigt handlar om att den kvinnliga kroppen inte är allmängods och att vara subjektet, inte objektet, #freethenipple
  • Foto Märta Thisner
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?