Huvud-Person, VALDAS KURKLIETIS
28/8 - 16/9 2021
Vernissage 28 augusti 2021, kl 11-16
Utställningens objekt har Valdas tillverkat under de senaste fyra åren och det är huvudsakligen skulpterade människohuvud. Huvudena är abstrakta utan att ha några specifika ansiktsdrag och symboliserar människan som härskare över planeten jorden. Objekten speglar människans förhållande till naturen, närmiljön,  samt relationen till sig själv och andra människor. Massproduktion, mänsklig påverkan, klimatförändring och digitalisering står i fokus. Valdas Kurklietis bor och arbetar i Stockholm och är utbildad på Litauens Academy of Art i Kaunas där han tog sin magisterexamen 2002 och har sedan dess varit verksam som keramiker och haft utställningar runt om i världen.  
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?