ILLUSION

  • ERIKA LÖVQVIST
  • “Vissa saker i vår vardag tar vi bara för givet, t.ex. att kakel alltid är fyrkantiga och upprepade i ett visst mönster. Jag vill få betraktaren att reagera och skapa förvirring när något oväntat dyker upp. I denna kakelserie har jag arbetat med att bryta upp det invanda seendet med små, enkla förändringar i ett standardkakel som kan göra att karaktären ändras i ett helt rum.”
  • Konstnärlig gestaltning på uppdrag av Uppsala kommun avseende ny idrottshall i anslutning till Tiundaskolan. Kaklet kommer att sitta i åtta omklädningsrum och på fem toaletter. 2017
Vill du ser mer UTSMYCKNINGAR ?