Vill du bli medlem i blås & knåda?

 
  • BLÅS & KNÅDA SÖKER NYA MEDLEMMAR
  • Sök medlemsskap inför 2024!
  • Ansökningstext PDF
  • Vill du vara del av en gemensam scen för glas och keramik? 
Tillsammans skapar vi våra gemensamma förutsättningar för en viktig gren av konsten och hantverket. Medlemsinflytande, sammanhållning och en levande mötesplats är viktigt för oss. 
Vi vill att du har högskoleutbildning eller motsvarande, ett eget uttryck, verkstadserfarenhet och kan leverera regelbundet.
  • Som gästmedlem jobbar du 14 dagar i butiken och deltar på 2 möten/år, betalar hyra varje månad och 36 % i försäljningsprovision samt visar ett aktivt engagemang för föreningen.
  • I din ansökan redogör du för din verksamhet, utbildning och erfarenheter. 
Bifogar 10 bilder (gärna digitalt) och talar om vad du förväntar dig av ett gästmedlemsskap. 
Har du någon referens får du gärna uppge namn och telefonnummer. 
Sista ansökningsdag är 15 oktober.
  • För ytterligare information vänligen kontakta blås & knåda 08-642 77 67, galleri@blasknada.com eller kom in och prata med oss på Hornsgatan 26, Stockholm.
Vill du ser mer PROGRAM ?