‘WONDERS’ SARA LUNDKVIST
27 aug - 14 sept
Vernissage lördag 27 augusti, kl 11-16.
  • Dom senaste fyra åren har Sara jobbat professionellt inom studiobaserat konsthantverk med bas i Stockholm. Hennes experts ligger i görandet där hon främst använder sig av glas som material, med en bredd från glasblåsning till glasgjutning.
  • Saras konstnärskap kretsar kring ett forskade inom olika fenomen och faktorer inom materiella kulturer där hon använder sig av konsthantverk för att undersöka och förstå våra relatoner, betydelser och traditoner till ting med sociala aspekter ur ett ickenormativt perspektiv.
  • Som konsthantverkare har Sara ett intresse av att studera och förstå materiella kulturer och kreativa tillvägagångssätt som ofta ifrågasätts av sin autenticitet, värdering och estetik där Sara i sin praktik frågesätter normstrukturerna inom hantverks och konsthantverksscenen.
  • Sara gör konstnärliga undersökningar genom materialets möjligheter där föremål och saker bär på en djupare betydelse och värde beroende på vad vi laddar dem med, värden som även kan vara övernaturliga och magiska.
 
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?