FREDRIKA LINDER
Allt är nära, allt är långt ifrån
27 okt - 18 nov 2018
Vernissage, lördag 27 nov 11 -16
  • Allt är nära, allt är långt ifrån
  • Samspelet mellan ljus och glas intresserar Fredrika. Ett material som lyfts av ljuset och bär många kontraster och motsatser inom sig.
  • Hon arbetar med gestaltningar för publika miljöer. I platsspecifik konst värdesätter hon den kreativa dialog som uppstår mellan tanken, platsen och utförandet. I samspelet med glas och ljus, ofta i kombination med akryl, utnyttjar hon materialens immateriella värden och egenskaper och med dessa önskar hon gestalta kontrasten mellan det direkta och indirekta, det osynliga och synliga, lager och dimensioner.
  • Glaset har förmågan att ge mycket men ändå inte dominera. Fredrikas gestaltningar skapar kontrastfulla möten med det offentliga rummet och dess arkitektur. Arbeten som känns meningsfulla då de kommer många människor till del.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?