ASTRID SLEIRE
24 feb- 14 mars
Vernissage 24 feb 11-16
  • ASTRID SLEIRE
  • Den synlige horisonten
  • 24/2-14/3 2018
  • Vernissage 24 feb 11-16
  • Horisonten (fra gresk orizein, å begrense) linjen som skiller jorden fra himmelen. Mer presist er det linjen som deler alle retninger du kan se i inn i to kategorier, det som er på jorden og det som ikke er det. Mange steder er den sanne horisonten blokkert av trær, bygninger, fjell og lignende. Skillet mellom himmel og jord blir da kalt den synlige horisonten.(Wikipedia) Jeg har bygget små skulpturer som relaterer seg til størrelsen på hendene mine. Fra tynne skiver av leire er hver del modellert.Formene kan sees på som fragmenter som refererer til både arkitektur og natur. Jeg har råbrent de separate stykkene, glasert dem, og deretter stablet dem til å danne former med variasjoner som omfavner både høyde, bredde og dybde.Min intensjon er at installasjonen viser en situasjon av glaserte former og stabler som både er stabil og prekær. Astrid Sleire
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?