BOTANICA, BIRDS, ANIMALS

  • ULLA FORSELL
  • BOTANICA , BIRDS , ANIMALS
  • För att skapa intrycket av en antik samling av botaniska, fågel och djur illustrationer börjar jag med att blåsa färgade cylindrar som blir till planglas enligt en gammal teknik att göra fönsterglas.
  • Illustrationerna är mestadels från 1700-talet av konstnärer som Georg Ehret, William Curtis, Eleazar Albin m.
  • Motiven är omgjorda till dekaler som bränns in i glaset som sedan speglas på baksidan för att refektera ljuset, skapa djup och ge en lite mystisk känsla av förgången tid.
  • Spegelplattorna är ca 30 x 40 cm och kan kombineras ihop till olika stora enheter beroende på platsen.
  • Plattorna har hål i överkanten och spikas upp eller skruvas fast.
  • BOTANICA finns bla på Centrallasarettet i Växjö och Nya Karolinska Sjukhuset.
Vill du ser mer UTSMYCKNINGAR ?