Gränssnitt 接觸面
31 jan - 17 feb 2021
Vernissage lördag 31 jan 11-16
  • Gränssnitt 接觸面 Utformningen av en viss förbindelse mellan olika objekt som samverkar. Interaktionen mellan människa och maskin blir till form. En form, två material. Transparent möter opak, keramik möter glas. Likheter och olikheter, var för sig eller i grupp. 

En linje ritad på ett papper, en enkel slinga blir till en sluten form som kan reproducera och ansluta till varandra i en oändlig kedja. Det kan vara identiskt men irrelevant, så lika men så olika. Linjen överförs till digital form, blir tredimensionell för att sedan skrivas ut genom 3D skrivare för keramik och CNS-skärs ut i trä för glas till en negativ form, där glas och lera pressas och expanderas för att bli ett kärl. Upplaga om 35 unika kärl.
Glaserat stengods och blåst glas.
.
  • Normal Object Factory Konsthantverk och design-duo som består av keramikern Alexandra Nilasdotter (f. 1991, SWE) och Glaskonstnären Chien Kuang Liu (f. 1988, TW)
Båda med en kandidatutbildning i Keramik och Glas från The Royal Academy of Fine Arts i Danmark, och Chien Kuang med en Master från CRAFT, Konstfack. Verksamma i Gustavsberg, Stockholm. Med inspiration från Svensk och Taiwanesisk designhistoria, traditionellt hantverk och mötet mellan dessa två kulturer arbetar Normal Object Factory med olika material, så som glas, keramik och trä.
.
  • The design of a certain connection between different objects that interact. The interaction between man and machine becomes form. One shape, two materials. Transparent meets opaque, ceramics meets glass. Similarities and differences, individually or in groups. 

A line drawn on a piece of paper, a simple loop becomes a closed shape that can reproduce and connect to each other in an infinite chain. It can be identical but irrelevant, so similar but so different. 
The line is transferred to digital form and becomes three-dimensional, 3D printers prints a mother, an original. CNS machine cut wood and in the negativ space glass and clay be pressed and expanded to become a vessel. Limited edition of 35 unique vessels. 
Glazed stoneware and blown glass.
.
  • Normal Object Factory Craft and design duo run by ceramicist Alexandra Nilasdotter (b. 1991, SWE) and glass artist Chien Kuang Liu (b. 1988, TW) Both with a bachelor's degree in Ceramics and Glass from The Royal Academy of Fine Arts in Denmark, and Chien Kuang with a Master from CRAFT, Konstfack. Based in Gustavsberg, Stockholm.
  • With inspiration from Swedish and Taiwanese design history, traditional craftsmanship and the meeting between these two cultures, Normal Object Factory works with different materials, such as glass, ceramics and wood. Contemporary craft objects, design for industry and small-scale studio production.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?