Helsinki Fat Clay, Spring 2019
4-22 maj 2019
Vernissage lör 4 maj 11-16
 • Gruppen Helsinki Fat Clay bildades år 2008 i samband med en keramikutställning i Helsingfors. Den består av konstnärer bosatta i södra Finland, både på landsbygden och i centrum av huvudstaden. Deras ålder, utbildning och konstnärliga genre varierar, men de förenas av det gemensamma arbetsmaterialet, leran. Gränsdragningen mellan bildkonst och konsthantverk ter sig idag allt mer artificiell och Helsinki Fat Clay kan ses som ett uttryck för lerans frammarsch på den moderna konstscenen.
 • De främsta inspirationskällorna för finska konstnärer anknyter traditionellt till naturen; till element som skog, snö och vatten. Men i takt med konstens internationalisering har nya material, och alla de tekniker som modern teknologi omfattar, fått en mer framträdande plats. Industriell design, minimalism samt kontakter till Japan har sedan 1970-talet också inspirerat våra keramiker. Gruppen Helsinki Fat Clay är internationellt orienterad, och de flesta av konstnärerna har periodvis arbetat utomlands.
 • Medlemmarna i Helsinki Fat Clay är sinsemellan olika både gällande teknik och formspråk. Några skapar stora kärlformer i grova chamottemassor och bygger vidare på traditionen från 1950-60 talen, den finländska konstindustrins guldålder. Andra skapar fria skulpturer glaserade i granna färger, en slags nutida postmodernism. Återanvändning av gamla tallrikar avspeglar dagens ekologiska tänkande, medan uppbyggande för hand i korvteknik är en evigt ung teknik som har sina rötter i primitiva kulturer och forntiden. Genom bearbetning av transparenta porslinsmassor uppstår bilder och ljuseffekter i mindre, mer intima verk. Helsinki Fat Clay representerar alltså ett brett spektrum inom keramikkonsten, men det konstnärliga uttrycket reflekterar alltid dagens samhälle och nutiden.
 • Enskilda medlemmar har tidigare ställt ut separat i blås & knåda men detta är gruppens första gemensamma utställning i Sverige. Helsinki Fat Clay har tidigare ställt ut i bl.a. Museo Internationale delle Ceramiche i Faenza, Galerie Marianne Heller i Heidelberg, Keramikmuseum Westerwald i Höhr Grenzhausen samt Officine Sassi i Milano.
 • // Åsa Hellman
 • Erna Aaltonen bygger upp klassiska, slutna vasformer med naturnära färgtoner och intrikata ytstrukturer.
 • Åsa Hellman inspireras av arkeologiska fynd och gör stora kärl med kraftfulla mönster och inslag av lysterglasyrer.
 • Eliisa Isoniemi arbetar med porslinslera i lithophane teknik där bilder uppstår tack vare materialets transparens.
 • Kirsi Kivivirta skapar minimalistiska väggplattor uppbyggda av otaliga små, mosaikliknande element.
 • Heikki Rahikainen gör främst väggreliefer i stengods där mönster av ljus och skugga bildar abstrakta vävar.
 • Johanna Rytkölä bygger upp sina verk i skivteknik och gör företrädesvis färggranna, abstrakta skulpturer.
 • Caroline Slotte återanvänder gamla kärl och ger vintage material nytt liv genom bl.a. sandblåsningsteknik.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?