Ida Karlsson i Övre rummet
1 april - 26 april
Vernissage lördag 1 april, kl 11-16.
  • Ida Karlsson är stipendiat på blås & knåda under 2017 och visar nu sin film från sitt kandidatarbete på konstfack.
  • Att skapa sig själv
  • Jag har jobbat med identitet och självbild, och undersökt bland annat min syn på mig själv, och det ständiga sökandet efter den bättre versionen av sig själv.
  • I arbetet visualiserar jag mina funderingar och reflektioner kring detta ämne, genom att bygga med lera och andra material på min egen kropp. Det är en performativ process som kretsar kring en ung individ i dagens samhälle. Och om att skapa sig själv.
  • Allt jag gör, tänker och känner formar och utvecklar mig. Min identitet är en produkt av mitt liv, och är under ständig förändring. Varje ögonblick räknas.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?