Mari Pårup – ALTER EGO 20/2 – 9/3
20 feb - 9 mars 2016
Vernissage lördag 20 februari, kl 11-16.
En lek med människans behov av att prova olika identiteter, att inta olika roller. Vad händer med flickan som blir en häst? Får hon oanade krafter? Förmåga att sparka bakut? Vår film-, musik-och litteraturhistoria är full av exempel på alter egon. Ibland kan de te sig som raka motsatser men ibland ligger rollerna betydligt närmre varandra, som i utställningens 'Flicka som stänger av', blundar, inte vill höra- I motsats till flickan som sträcker ut tungan i ett stort Fuck you. Men mot vad? Världen? Sig själv? Mot allt eller mot ingenting? Vi har nu nöjet att presentera Mari Pårups sjätte separatutställning på galleriet. I sina utställningar arbetar hon oftast i en skulpturalt berättande tradition. Lekfullhet, lust och intuition är viktiga delar i processen. Hennes verkstad är full.  Gammalt och nytt, lyckat och misslyckat står huller om buller. Det är en viktig del av skapandet, att se tillbaka, finna inspiration och låta cirklarna knytas ihop. Mari Pårup har utfört många offentliga gestaltningar, bl a på Södermalm i Medborgarplatsens  tunnelbana och i Hammarby Sjöstad. Se vidare www.mariparup.se
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?