MAYA STRANDBERG
29 april - 21 maj 2017
Vernissage lördag 29 april, kl 11-16.
  • SPIRA
  • Ibland så vet jag, att detta kluster djupt där nere i jord och vittring, under trampade tårar, svart och gungande, spänner oss samman. Och jag lyfter min spira.
  • Maya Strandberg jobbar formundersökande med skulptur i lera. Sammanflätade, hoptvinnade och ringlade lerväggar är här uppbyggda och ihopsatta till abstrakta organiska skulpturer. Skulpturerna kan associeras till uppgrävda artefakter, reliker och förstenade eller naturliga formationer. Leror har blandats och skiktats, spruckit upp och fallit av. Svarta kantiga plattor är staplade på varandra och de antropomorfa skepnaderna står sida vid sida med geometriska/arkitektoniska skulpturer.
  • Mayas skulptur speglar en fascination för det arkaiska – verken tycks, från det att de bränts, ha blivit besjälade med en uråldrighet som stått emot tidens tand under eoner. Men det finns också en antydan till en egen själ, en egen vilja hos objekten. Som om de själva, snarare än konstnären, strävade mot sin slutliga form, men i sin otillräcklighet misslyckats med att nå idealbilden. I denna otillräcklighet lyckas de kanske istället väcka ömhet hos betraktaren.
  • Maya Strandberg är utbildad vid Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, i Göteborg, där hon 2009 tog sin masterexamen. Sedan några år tillbaka är Maya bosatt och verksam i Stockholm med ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik. Hon har haft en rad separatutställningar och är inköpt av bl.a. Statens Konstråd. Hon har även erhållit ett flertal stipendier, senast 2015 då hon fick Sveriges bildkonstnärsfonds tvååriga arbetsstipendium.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?