MINSTA GEMENSAMMA NÄMNARE
2 - 20 feb 2019
Vernissage lördag 2 februari 11-16
 • Minsta gemensamma nämnare
 • Med utställningen Minsta gemensamma nämnare vill vi visa på den bredd som finns bland utövare inom glas. 5 konstnärer som alla arbetar med glas som konstnärligt medium men där uttrycken skiljer sig helt, den enda gemensamma nämnaren är materialvalet.
 • Petra Thorgren
 • Petra Thorgren är utbildad på bland annat Konstfack och KKH. Bor och har ateljé i Midsommarkransen utanför Stockholm. Har arbetat med skulpturala objekt, bruksföremål, installationer och gjutit fönster som utsmyckning. Blandar ofta material och tekniker.
 • Om verken: Tecken delas ibland in i tre genrer; förenklingar (ikoner), tecken som är logiskt tolkningsbara, och sådana som alltid måste läras in. Det intresserar mig hur betydelse uppfattas och mening bildas. Något av verken är delvis färgat med neodymium och skiftar därför färg beroende på ljuset i omgivningen.
 • Kristin Larsson
 • Kristin Larsson är glaskonstnär med rötter i den skandinaviska studioglasrörelsen.
 • Hennes praktik handlar ofta om att belysa maktstrukturer i samhället, gärna med en feministisk agenda och en ironisk underton.
 • Hon blandar ofta glas med andra material så som koppar, tenn och brons för att utmana sig själv och traditionerna inom glasvärlden.
 • Kristin har examen från Konstfacks kandidatprogram i keramik och glas och går för nuvarande på masterutbildningen Craft!
 • Om verken: Till Utställningen Minsta gemensamma nämnare har jag fortsatt att utforska materialmötet mellan glas och koppar. Jag vill experimentera med motståndet och samspelet mellan de två olika materialen. Jag är även på jakt av att fånga känslan av rörelse och liv i glaset och kopparen som materialen har i flytande form när jag arbetar med dom, men även känslan av tid och förfall. Skulpturerna är organiska, blänkande, äckliga men framför allt i ständig rörelse.
 • Ammy Olofsson
 • Ammy Olofsson tog masterexamen från Konstfack 2016. Hon har ateljé på Glasbolaget i Bro som är en glasstudio som hon driver tillsammans med Erika Kristofersson Bredberg.
 • Utöver sitt eget konstnärskap är hon också medlem i den feministiska glaskonstnärsgruppen BOOM!
 • Om verken: Jag jobbar ofta med kombinationen glas och elektronik och utforskar materialets egenskaper både från ett konstnärligt och ett tekniskt perspektiv. Koppar är en av få metaller som är kompatibel med glas, koppar är även den metall som oftast används för att leda ström i kablar eller på ett kretskort. I utställningen visar jag skulpturer med koppartråd i. Dessa är också elektriska kretsar där glaset utgör ett tredimensionellt kretskort. I filmen Variabelt motstånd har glaset fått ersätta en komponent i den elektriska kretsen – motståndet. När glas är smält leder det ström men när det svalnar och stelnar ökar motståndet i materialet mer och mer tills glaset till slut upphör att leda ström helt och istället blir en isolator.
 • Rasmus Nossbring
 • Rasmus Nossbring började som glasblåsare vid Reijmyre Glasbruk 2007 och arbetade där i produktion och med framtagning av konstglas åt glasbruket fram tills 2014 då han började sin utbildning vid programmet Keramik och Glas på Konstfack. 2017 tog han sin kandidatexamen från Konstfack och skapar sedan dess sina skulpturer och uppdrag i glashyttan STHLM Glas i Gustavsberg.
 • Om verken: I sitt arbete utforskar Rasmus vardagliga händelser såsom rutiner, drömmar och social dynamik. Som konsthantverkare är görandet i glashyttan en viktig del av processen och stor källa till drivkraft och inspiration för honom. Inför denna utställning har han arbetat med mötespunkter mellan gamla och nya hantverksmässiga traditioner och uttryck.
 • Yoko Yamano
 • Yoko Yamano's main occupation is mass-produced craft and everyday items in clear glass. Inspiration comes from people’s behaviors. She enjoys creating works with a noticeable but unforced human touch, like the slight distortion found in a single line pencil-drawing, that escapes calculated intention.
 • /
 • Yoko Yamanos huvudsakliga praktik handlar om massproducerat hantverk och dagliga föremål i klart glas. Inspirationen kommer från människors beteende. Hon tycker om att skapa verk med en märkbar men otvingad mänsklig beröring liksom linjen i en blyertsteckning, som med en lätthet förvränger men samtidigt porträtterar verkligheten.
 • Om verken: In “collect & scatter” I have tried to create works that lets people enjoy an accentuated play of light and shadow in their own environments. The patterns are made by shadows of wire-net projected through a glass object with varying thickness and refractive qualities. By entrusting the owner to decide how it is placed, the owner can individualize it by making it part of their unique compositions.
 • /
 • I "collect & scatter" har jag försökt att skapa verk som låter människor njuta av ett accentuerat spel av ljus och skugga i sina egna miljöer. Skuggornas mönster skapas av trådnät översatta till glas med varierande tjocklek och brytningsegenskaper. Genom att överlåta till ägaren att bestämma placeringen kan denne individualisera verket genom olika unika kompositioner.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?