ÖVRE RUMMET, VÄRLD AV GLAS
22 feb- 29 mars 2020
Vernissage 22 feb 11-16
  • Värld av glas
  • Glober, sfärer och kollapsade former. Ett spänningsfält mellan inre och yttre världar. Inom räckhåll eller långt bortom? En värld, där skevhet samsas med värdighet.
  • Skumglas, den industriella isoleringsprodukten av förkastat, återvunnet glas, utgör grunden. I mötet mellan det råa skumglaset och det klara, varma glaset från degeln sker reaktioner och nya världar uppstår. Glas som skulptur, film och projektion bygger en rumslighet där perspektiven växlar; mellan mikro och makro, mellan det greppbara och oändligheten.
  • Ulrika Barr och Kristina Levén började jobba ihop under studietiden på Konstfack. I ett tätt samarbete rör de sig mellan traditionellt glashantverk och sökande experiment där de tillsammans utforskar hur glas skapar atmosfär och rum. Glaskonstnärsduon BarroLevén riktar sig till platser för paus, återhämtning och kontemplation.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?