Residence Together
11-29 jan 2020
Vernissage lördagen 11 jan 11-16
  • Rasmus Nossbring (Sverige) Aya Oki (Japan) Christopher Kerr Ayer (USA) Madeline Prowd (Australien) Megan Steljes (USA)
  • Residence Together är ett nytt projekt initierat för att föra samman konsthantverkare för att utveckla sina och dela med sig av sina praktiker inom glas. Under två veckor i Maj 2019 samlades fem glasblåsare från olika delar av världen i Boda för att tillsammans förverkliga varandras idéer och tänja på gränserna för uppfattningen om materialitet. Gruppen är en sammansättning av utövare med omfattande kunskaper om glas och individuella praktiker där de både konstnärligt och hantverksmässigt utforskar glasets periferier och vägrar underkasta sig dess regler och normer. Målet var att arbeta fram ett material som speglar god hantverkskännedom, formgivning och konstnärlig kvalitet.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?