RUM. REVISITED MED Pernilla Jansson och Elisabeth Svensson.
29 aug - 7 okt 2015
Vernissage lördag 29 aug, kl 11-16.
RUM är i arkitektur en abstrakt term för att beskriva en avgränsad yta som ger en känsla av inneslutenhet. Mer fysiskt sett är det är en urskiljbar del av en byggnad, oftast avgränsad av väggar, eller av markeringar i golvet genom olika material eller olika nivåer. Under temat RUM har vi valt verk från konstnärer som på olika sätt förhåller sig till rummet eller rumslighet och som får oss att uppleva det eller se det på ett nytt sätt.
Vill du ser mer UTSTÄLLNINGAR ?