Where´s the damn phone

  • NINA WESTMAN
  • Telefonplan 2007 - 2008.
  • Ljus- och ljudverk (en telefon ringde kl 12. Ljusslingan ska föreställa en telefonsladd).
Vill du ser mer UTSMYCKNINGAR ?