Tag Archives: Heidi Hirengen Fischer

test

Popart Republic

Posted on by Linda

Heidi Hirengen Fischer har från första början varit nyfiken på leran som material. Det har kavlats, drejats och byggts. I … Continue reading

Heidi Hirengen Fischer

Posted on by Linda

Min keramik berättar mycket om mig själv. Jag fängslas av hur vi omgärdar oss med saker som säger något om … Continue reading